Många unga dör i aids i Afrika
En mamma med hiv får antiretroviral behandling för att inte smitta sitt barn med sjukdomen. (Foto: Marco Longari /AFP/Getty Image)


Varje timme drabbas 26 ungdomar av hiv och antalet unga som dör i aids har tredubblats de senaste 15 åren. Det är oerhört viktigt att unga hiv-positiva får tillgång till behandling, vård och stöd. Dessutom behöver de hiv-negativa få kunskap och medel för att skydda sig från smitta, säger FN:s barnorgan Unicef i en ny rapport.

Aids är den främsta dödsorsaken bland 15-19-åringar i Afrika, och den näst största orsaken bland unga globalt. Aids förekommer mest i området söder om Sahara och det är flickor som är värst drabbade. Sju av tio nya fall bland 15-19-åringar är flickor. Ändå testas bara drygt en av tio för hiv i området, skriver Unicef.

Drygt en av tio unga som testas i området söder om Sahara är hiv-positiva, och ungdomar är den enda grupp där dödstalen i sjukdomen inte sjunker, enligt Unicef. Nya data visar att de flesta ungdomar som dör i aids-relaterade sjukdomar smittades av hiv som spädbarn. Många av dessa unga har inte ens vetat om sin hiv-status. För 10-15 år sedan var det färre gravida som fick antiretroviral behandling för hiv, för att hindra spridning av viruset till fostret.

Mystisk aids-liknande sjukdom har dykt upp i Kina

Enligt den senaste uppdateringen av barn och unga med aids, testas färre än hälften av alla spädbarn under två månader för hiv. Och bara en av tre av de 2,6 miljoner barn under femton år som lever med hiv får behandling.

En positiv sak är att nya siffror visar att sedan år 2000 har närmare 1,3 miljoner nya fall av hiv bland barn avvärjts, mycket tack vare förebyggande behandling av mödrarna.

Hälften av alla som lever med hiv återfinns i sex länder: Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania, enligt Unicef.