Många på jakt efter böcker under bokrea
(Foto: Epoch Times/ Tony Lingefors)


I natt startade den årliga bokrean, en tradition och institution som har anor från slutet av 1920-talet. I Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan och Bok-Skotten i Stockholm var det full rörelse bland boksugna köpare. Köerna var långa och det var trängsel bland boktravarna.

Ett par tusen olika titlar kommer att erbjudas konsumenterna, i olika bokhandlar, varuhus och internetbokhandlar. Flera miljoner exemplar av dessa titlar kommer att köpas under bokrean som pågår från den 27 febriuari till 5 mars.

Bokrean är en kvarleva från kommissionsbokhandelns och de fasta bokprisernas tid. Fram till 1970 fungerade handeln med böcker så, att en A-bokhandel tog emot minst ett exemplar av varje utgiven bok i kommission. En B-bokhandel hade ett mer begränsat sortiment. Kunden betalade samma pris för en bok var den än köptes, och priset åerfanns på pärmens baksida.

När förlaget ansåg, att boken skulle dras in, skickade de listor till bokhandeln på böcker, som de inte längre behövde ha kvar, och bokhandeln returnerade dessa. Detta inträffade ofta efter c:a 10 år. Sedan tryckte förlagens centrallager en katalog över all reaböcker, och bokhandeln fick möjlighet att beställa dessa för försäljning

Överblivna böcker brändes efter rean

När rean var slut, skickade förlaget det som inte sålts till tippen för att brännas.

Gunnar Sträng, socialdemokratisk finansminister under åren 1945 till 1976, och som gick bort 1992, har berättat om hur han smög sig ut på Lövstatippen i Hässelby och smugglade hem böcker innan de hunnit in i ugnarna. Efter rean fanns ju inte längre böckerna att köpa annat än på antikvariat.

Idag trycks särskilda reaupplagor

Det har blivit vanligt att trycka upp särskilda reaupplagor av populära böcker, ofta på sämre papper. Eftersom bokförsäljningen inte längre är begränsad till bokhandlar finns ofta reaböcker också på varuhusen.

Glädjande nog innebär inte bokrean längre slutet för en bok, eftersom vissa bokhandlar köper in restupplagor och saluför dem efter reans slut.

Den stora bokrean är idag inte heller det enda tillfället då vi kan hitta böcker till nedsatt pris.

Källor:

Wikipedia.org

Svenska Förläggareföreningen 


(Foto: Epoch Times/ Tony Lingefors)

(Foto: Epoch Times/ Tony Lingefors)


(Foto: Epoch Times/ Tony Lingefors)

(Foto: Epoch Times/ Tony Lingefors)