Många om de få lediga jobben
Många konkurrerar om jobben och det är de sämst utbildade som får vänta längst på ett jobb. (Foto: Arbetsförmedlingen)


Antalet lediga jobb sjunker drastiskt i Sverige och nu drabbas även den offentliga sektorn. 4,7 procent av arbetskraften är arbetslös enligt Arbetsförmedlingen.

Under det första kvartalet i år sjönk produktionen i Sverige med vikande sysselsättning och ökande arbetslöshet som följd. Bruttonationalprodukten, BNP, blev 6,5 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år, men nedgångstakten dämpas nu. Sverige hamnade bland de EU-länder där BNP sjönk mest.

Orsaken till BNP-försämringen var främst den stora exportminskningen. Detta gav ett tydligt avtryck i sysselsättningen och arbetslösheten steg markant. En stor våg av varsel om uppsägningar kom under hösten och vintern. Den har dämpats något men är fortfarande hög.

– Nu börjar de många varslen även resultera i uppsägningar och många blir arbetslösa, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande om arbetsmarknadsläget i maj 2009, som kom den 11 juni.

Under de sista 12 månaderna har antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen halverats. Det är inte bara inom tillverkningsindustrin, uppdragsverksamheten och transportsektorn som jobben försvunnit, utan även inom de offentliga verksamheterna som vård, omsorg och utbildning.

I slutet av maj var 4,7 procent av Sveriges arbetskraft arbetslös, en ökning på ett år med 2,1 procentenheter eller 94 000 personer. Arbetslösheten har stigit mer för män än för kvinnor. Av de 94 000 personerna står männen för 68 procent eftersom det var mest mansdominerade yrken som skurit ner på sin personal.

Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010 är bland annat baserad på intervjuer med närmare 13 000 arbetsgivare. Majoriteten av företagen säger sig ha överkapacitet på personal vilket lär leda till fortsatt stora neddragningar av personal.

När prognosen gjordes, den 9 juni i år, bedömdes nedgången i sysselsättningen motsvara 5,8 procent.

– Man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta en större jobbförlust, skriver författarna till prognosen.