Många miljonärer men också stor ojämlikhet i Hongkong
Hongkongs skyline. Stadens miljonärer har ökat på grund av stadens starka fastighetsmarknad. 29 procent av de nya miljonärerna tjänade sin första miljon genom fastighetsaffärer. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Antalet miljonärer i Hongkong har nått en rekordnivå och de som äger tillgångar för mer än en miljon hongkongdollar (hongkongdollar har ungefär samma värde som en krona) har närapå fördubblats sedan 2009.

Förra året fick staden fler än 164 000 nya miljonärer, vilket innebär att det nu bor 558 000 personer i staden med sjusiffrig förmögenhet.

Dessa siffror släpptes av Citibank och de har sammanställts av forskningscentret för samhällsvetenskap på University of Hongkong.

Antalet personer med likvida medel på mer än en miljon steg med 42 procent jämfört med 2009. Den nuvarande nivån är rekord i absoluta tal och även i tillväxt sedan Citibank startade den här undersökningen.

De rika utgör nu 10,8 procent av stadens vuxna befolkning enligt undersökningen. Man fann även att miljonärerna bli allt yngre. Medelåldern är nu 46, jämfört med 51 år 2009.

Simon Chow på Citibanks globala konsumentgrupp sade att han förväntar sig att antalet miljonärer kommer växa under de kommande åren med tanke på den starka ekonomin.

– De nya miljonärerna tenderar att vara yngre och fortfarande arbeta, sade Chow, enligt South China Morning Post.

– Tjugoplussare borde vara optimistiska inför framtiden för 4 procent av de nya miljonärerna är mellan 21 och 29, sade Chow.

Män dominerar fortfarande och utgör 57 procent av den ekonomiska eliten. 22 procent är födda på fastlandet, jämfört med 18 procent för ett år sedan.

Undersökningen antydde att Hongkongs miljonärer i snitt har tillgångar för 9,8 miljoner hongkongdollar, vilket är 300 000 mer än 2009.

55 procent har likvida medel på mellan en och två miljoner, 28 procent har mellan två och fem miljoner och 17 procent har fem miljoner eller mer.

Pensionärer toppar listan. De utgör 21 procent av alla miljonärer. Därefter kommer fria yrkesutövare(17 procent), chefer (16 procent), hemmafruar (16 procent) och företagare (8 procent).

Uppgången när det gäller personlig rikedom kan förklaras med stadens blomstrande fastighetsmarknad. Av de nya miljonärerna sade 29 procent att de tjänade sin första miljon på fastighetsaffärer, att jämföra med endast 8 procent 2009.

Det ökade välståndet ska dock jämföras med den växande klyftan mellan stadens rika och fattiga. Antalet Hongkongbor som tjänar mindre än 3500 hongkongdollar i månaden växte stadigt under det senaste årtiondet från 1,19 miljoner 2001 till 1,26 miljoner under första halvan av 2010, enligt en studie av officiell statistik som socialförvaltningen genomfört.

Hongkong har Asiens högsta ojämlikhetsindex enligt Gini-koefficienten, nämligen 0,53. Enligt indexet är 0 perfekt jämlikhet och 1 absolut ojämlikhet. Som en jämförelse ligger Japans siffra på 0,3.

Översatt från engelska