Många metoder för att styra vädret
Det har föreslagits många spektakulära metoder för att hejda klimatförändringarna. En som anses stå på vetenskaplig grund är den om att vulkanaska i atmosfären har en nedkylande effekt på planeten. (Foto: AFP)


Förslagen på klimatmanipulering blir allt mer fantastiska. I vår värld finns snart inget nytt under solen som får oss att förvånas, men kanske ändå… Konstgjorda vulkaner som sprutar ut partiklar i stratosfären för att reflektera bort solljuset eller vad sägs om gigantiska rymdspeglar?

I klimatförändringarnas spår söker människan vägar att rädda världen.  Nu har Barack Obamas vetenskaplige rådgivare John Holdren funnit en strategi han tror på, nämligen geoengineering, skriver Expressen.
 
Geoengineering syftar här på tekniker där man på konstgjord väg vill reglera temperaturerna på jorden. Hur tänker de då gå till väga?

Enorma speglar i rymden ska minska värmen från solen. Haven gödslas med järn för att öka upptagningen av koldioxid och partiklar sprutas ut i atmosfären för att reflektera bort solljuset.

Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet kommenterar fenomenet i Expressen:

 – Den sista idén står ju i alla fall på en vetenskaplig grund. När vulkaner släpper ut partiklar kyler de ner klimatet.

Förslaget att placera ut gigantiska plattformar på världshaven känner han till. En slags konstgjorda vulkaner ska spruta ut partiklar i stratosfären ställer han sig tveksam till, det är en svår väg och man vet inte om metoden ger resultat, och än värre, den kan ge oönskade effekter.

– Men hamnar vi i ett nödläge, då finns kanske ingen annan lösning, säger Henning Rodhe.

Barack Obama utsåg förra månaden Harvardprofessorn John Holdren till sin vetenskaplige rådgivare. Holdren han tar den globala uppvärmningen på största allvar och är inte främmande för att ta till kontroversiella metoder, särskilt de konstgjorda vulkanerna:

– Geoengineering kan inte uteslutas. Vi har inte lyxen att avfärda några till buds stående medel.

Metoden med att framkalla regn med hjälp av silverjodid uppfanns efter andra världskriget. Kemikalierna släpps ut från flygplan eller skjuts upp från marken in i molnen.
 
Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 använde sig Sovjetunionen av metoden för att skydda Moskva från radioaktiva regn. I stället manipulerade man vädret så att det giftiga regnet skulle falla över mindre befolkade områden i Ukraina och Vitryssland. Sovjetunionen förnekade tilltaget, men major Aleksej Grushin avslöjade insatsen i en BBC-dokumentär under 2007, skriver Expressen.

Under Vietnamkriget använde USA:s militär teknik för molnbildning för att orsaka häftiga regnväder och störa fiendens försörjningslinjer.

Ett land som länge har forskat och manipulerat med vädret är Kina. Där har hemlig forskning för väderkontroll pågått de senaste 50 åren. Inför OS-invigningen i Peking 2008 ville man försäkra sig om uppehållsväder och tusentals raketer sköts in i moln för att få regnet att falla i förtid.

Senast i februari i år tog man till tekniken för att framkalla regn. I Pekingområdet hade man upplevt den värsta torkan på 38 år och veteskörden hotades. Därför bestämde myndigheterna att bespruta molnen med jodsilver för att framkalla regn på konstlad väg. Resultatet blev att snön vräkte ner okontrollerat och lamslog trafiken kring staden.

Många experter tror att mänsklig manipulering med atmosfären kan orsaka extrema vädermönster. De menar att klimatförändringsdebatten har ignorerat den roll som projekt med miljömanipulering spelar.
 
Det är inte svårt att föreställa sig att den nya tekniken kan göra det möjligt för regeringar att i framtiden manipulera klimatmönster globalt för militära syften.

Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för teknik och vetenskapshistoria på KTH, säger till Expressen att han tycker att väderkontroll är skrämmande. Han är rädd för att geoengineering kan bli verklighet nu när de militära myndigheterna i USA och president Obama visar intresse.