Många mentalsjuka utan vård i Kina
En man tittar ut från ett fönster på en kvinna som hotar att ta sitt liv genom att hoppa ner från en byggnad i staden Hefei i Kina. Många som lider av mentala sjukdomar får inte den hjälp de behöver i Kina. (Foto: AFP/Getty Images)


I Kina lider 173 miljoner människor av mental sjukdom, men 158 miljoner har aldrig fått någon professionell hjälp. Mentalsjukdomar är vanligare i Kina än någon annan sjukdom men sjukvårdens resurser är otillräckliga visar en ny studie från Peking.

Den nya studien vars resultat har publicerats i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet, visar att fler människor än man tidigare känt till lider av mental ohälsa i Kina. Men det framkommer också att nio av tio inte får vård.

De otillräckliga resurserna tros bero på att man underskattat behovet och inte vetat hur omfattande problemet med mental ohälsa är bland befolkningen.

Mentalsjukdomar är vanligare i Kina än någon fysisk sjukdom. Professor Michael Phillips har tillsammans med ett forskarlag på Hui Long Guan Hospital i Peking genomfört studien för att undersöka situationen för de mentalt sjuka.

Ett slumpmässigt urval med 63 004 sjuka i vuxen ålder under åren 2001-2005 har gjorts i de fattiga landsbygdsprovinserna Qinghai och Gansu och de rikare provinserna Shandong och Zhejiang.

Totalt beräknade man att 17,5 procent lider av mentala störningar. Tidigare gjorda studier visade en bråkdel av denna frekvens.

Förekomsten av humörstörningar var 6.1 procent, ångest 5.6 procent, drogmissbruk 5. 9 procent och psykotiska störningar var 1 procent.

Humörstörningar och ångest var vanligare hos kvinnor än hos män och hos individer 40 år och äldre än i hos yngre än 40 år. Alkoholmissbruk var 48 gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Forskarlaget fann att mentala problem och alkoholmissbruk var vanligare bland människor boende på landsbygden än i städerna.

Bland individer med en diagnostiserad psykisk sjukdom var 24 procent måttligt eller gravt handikappad av sin sjukdom, 8 procent hade någon gång sökt professionell hjälp, och 5 procent hade aldrig sökt någon professionell hjälp.

Studien har finansierats av China Medical Board of New York, WHO och Shandong Provincial Bureau of Health.