"Många luras på den fria marknaden"
Eugene Fama, Lars Peter Hansen and Robert Shiller har precis mottagit medaljer och diplom vid Nobelpris-ceremonien i Stockholms konserthus, 10 december, 2013. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Många svenskar har aktier och vill ha koll på aktiekursernas upp- och nedgångar, utdelningar och risker. Detta område har 2013-års ekonomipristagare fördjupat sig i och deras resultat har påverkat människors liv.

Eugene Fama, Lars Hansen och Robert Shiller fick gemensamt dela på Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap och mottog medalj och diplom i Stockholm vid tisdagens stora Nobelfestligheter.

Eugene Famas forskning rör beslut som gäller investeringar. Det finns modeller för tillgångspriser som visar hur man mäter risk och hur förhållandet mellan utdelning och risk bör vara.

Fama menar att folk kanske inte håller med om vad han säger, men de måste hålla med om att allt arbete som har gjorts har ökat förståelsen om hur marknaden fungerar, och hur vi ska göra våra investeringsbeslut.

– Allt det har i praktiken haft stor inverkan, sade Fama.

På den svenska bloggen Ekonomistas står: ”Fama och Shiller har inte enbart varit empiriskt tongivande utan de har faktiskt förändrat världens finansforskning i stort.”

Påståendet att Eugene Famas och Robert Shillers arbeten kompletterar varandra kan Fama inte riktigt förstå, det att aktiekurserna kan förutspås bättre långsiktigt än kortsiktigt.

– Jag tror inte att det är någon skillnad på kortsiktighet och långsiktighet. Ingen av dem är särskilt förutsägbar. Jag skulle säga att vi [Fama och Shiller] är överens om att vi är oense om tolkningen. Shiller kanske tycker att den är lite mer förutsägbar än vad jag tror, men jag känner inte till några emiriska bevis för att den skulle vara mer förutsägbar, varken kortsiktigt eller långsiktigt.

Under de senaste åren har det dykt upp skepticism om värdet av investeringsforskning, kontrar Robert Schiller.

– Eugene Fama är känd för att uttrycka tvivel om att man kan plocka ut investeringar. Han har rätt att uttrycka vissa tvivel, för det är svårt, men jag tror inte det är omöjligt.

Shiller berättar att han håller på med en bok som visar den fria marknadens baksida, manipulation och bedrägeri.

– Jag vill vara realist, inte alla är trevliga, jag önskar att de vore det. Det finns många som vill lura dig och de kommer att ha en viss framgång i den fria marknaden, vilket inte betyder att den fria marknaden är dålig. Vi måste leva med människonaturens realiteter.