Många lärare saknar rätt utbildning
(FOTO: AFP /STR)


Det här läsåret har knappt 74 procent av alla gymnasielärare en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen som uppmätts under 2000-talet, enligt Skolverkets lärarstatistik.

I fristående gymnasieskolor saknar varannan lärare pedagogisk högskoleexamen.

Tillsvidareanställda gymnasielärare har dock en något högre utbildningsnivå. Bland dem har 83 procent en pedagogisk högskoleexamen.

Lärartätheten varierar kraftigt mellan kommunerna. Den är också lägre i fristående skolor än i de kommunala. Andelen utlandsfödda gymnasielärare har ökat till knappt 10 procent.