Många hemlösa i Aceh
Många fortfarande hemlösa efter tsunamikatastrofen.(Foto: AFP/ Sophie Boudre)


Över 25 000 familjer är fortfarande hemlösa i den indonesiska provinsen Aceh, nästan två år efter tsunamikatastrofen.

Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam säger att många av de överlevande var jordlösa och fortfarande lever under trånga, ofta ohygieniska förhållanden när årsdagen för katastrofen den 26 december 2004 närmar sig.

I en rapport med titeln: Två år efter tsunamin : Landrättigheter i Aceh, skriver Oxfam, att trots generöst internationellt bistånd har bara en tredjedel av det planerade antalet hus byggts.

Omkring 48 000 av uppskattningsvis 128 000 hus har byggts i vad som varit det största återuppbyggnadsprojektet i världen.

Oxfam uppmanar nu den indonesiska regeringen att hitta rimliga vägar att ge husrum till de återstående landlösa.

Tsunamin förstörde mer än 80 mil av Acehs kust. Över 168 000 omkom eller saknas i provinsen efter katastrofen som utraderade infrastruktur och byggnader.

Acehprovinsen, den norra spetsen av Sumatra, var det landområde som låg närmast skalvets epicentrum och som därför var det område som drabbades hårdast av flodvågen.

– Aceh har gjort enorma framsteg mot återhämtning efter tsunamin, säger Oxfams chef Barbara Stocking.

Men två år efter tsunamin är situationen fortfarande krisartad för de fattigaste invånarna och kvinnorna som inte vet när och vart de ska flyttas, säger hon.

– Bristen på tydlig policy har inneburit en omfattande osäkerhet och försening. Det finns en stor risk för att dessa människor hamnar i slummen i framtiden, trots de att jättelika summor generöst skänkts efter tsunamin.

Enligt Oxfams rapport har omkring 15 procent av jordbruksmarken satts under vatten, vilket innebär att 150 000 hektar har gått förlorade.

De flesta handlingarna som gällde landrättigheter förstördes eller blev oläsliga och de flesta människorna förlorade sina identitetshandlingar.

– Att återuppbygga hus utan att veta vem som ägde marken kan skapa problem i framtiden, säger Stocking.