Många gifter stannar kvar i kläderna efter tvätt
Textilier innehåller ofta farliga ämnen som kan vara cancerframkallande och hormonstörande. De inverkar också skadligt på natur och miljö. (Foto: Mikael Iso-Oja /Epoch Times)


Många av gifterna finns kvar i kläderna även om man tvättar dem, visar en färsk avhandling från Stockholms universitet.

– Efter fem tvättar, och till och med efter tio tvättar, kan det finnas gifter kvar, säger Conny Östman, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet, till Epoch Times.

Miljöministern och textilbranschen önskar skärpta regler

Vid tillverkning av kläder används tusentals kemikalier. Forskare vid Stockholms universitet undersökte om kemikalier finns i kläderna vi köper. De tvättade kläderna och mätte sedan halterna, och därefter identifierade man flera hälsofarliga kemikalier.

– Att exponeras för dessa kemikalier ökar risken för hudallergier, men de kan vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker. Några av de identifierade kemikalierna är misstänkt eller bevisat cancerframkallande, samt giftiga för vattenlevande organismer, säger Giovanna Luongo, nybliven doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Två grupper av föroreningar minskade när man tvättade kläderna, vilket ”tyder på att kläder kan vara en betydande emissionskälla för dessa föroreningar till hushållsspillvatten och så småningom i omgivande vattenmiljöer”, enligt avhandlingen.

Svensk eko-certifiering bortser från miljöproblem i Kina

När Epoch Times frågar vilka tillverkningsländer som sticker ut mest, svarar Östman att det är Indien, Pakistan och Kina, och säger samtidigt att det fanns mest gifter i polyesterbaserade material.

Conny Östman säger att man bara har skrapat på ytan och tycker att det vore intressant att ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Därför kommer man att försöka börja inleda ett samarbete med Italien.

– Det intressanta är att hitta ett nytt forskningsfält, och ingenting är gjort kring forskning av textilier och hur det påverkar oss och närmiljön.

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri