Många frågetecken kring mikromat
Kanske kommer diskussionen om mikrovågstillagad mat att lyftas fram och återaktualiseras igen nu när allt fler människor blir medvetna om sambandet mellan bra mat och god hälsa. (Foto: AFP/ Yoshikazu Tsuno)


När mikrovågsugnen kom in i våra kök på 1980-talet så kom den för att stanna. Mycket praktisk visserligen, men många undrade över hälsoriskerna med den ”mikrade” maten. Den tämligen lågmälda kritik som uppstod tystade snabbt men det finns de som fortfarande ifrågasätter den snabbuppvärmda maten.

Användare av mikrovågsugnar brukar framhålla dess fördelar, den är energisnål och snabb. På bara några minuter blir maten färdig att äta. Framförallt är det ett bekvämt alternativ i personalmatsalen. Borta är värmeskåpet där man förvarade sin rostfria matdosa. Är det någon som fortfarande minns den?

När mikrougnen var ny var det många som undrade om det var farligt att stå framför den. Det kanske inte var lika många som frågade sig vad som händer med den mat den utsätts för mikrovågornas strålning. I vilket fall som helst så hör man sällan någon som diskuterar mikrougnens varande eller ickevarande idag i bekantskapskretsen.

Mikrovågor är en form av elektromagnetisk energi. Matens atomer, molekyler och celler träffas av strålningen och de tvingas växla polaritet mellan 1 och 100 miljoner gånger i sekunden, en process som bygger på växelströmsprincipen.

Matens partiklar klarar inte av stå emot en sådan våldsam kraft, syret i vattenmolekylen och fettet reagerar. Maten värms upp inifrån och utåt.

I den här kaotiska processen händer det ofta att molekylerna slits sönder eller demoleras kraftigt. Det leder till att näringsämnen och vitaminer förstörs och i vissa fall förändras till fria radikaler. Fria radikaler har en skadlig verkan på kroppen och kan störa cellbildningen, viktiga kroppsfunktioner och immunförsvaret.

Vid vanlig matlagning
i kastrull, stekpanna eller ugn, värms maten utifrån och inåt. Sådan tillagning medför att näringsämnen och vitaminer i maten bevaras.

Den mikrostrålade matens molekyler blir däremot förändrade. Nya föreningar i maten bildas som kallas radiolytiska föreningar. De är tidigare okända för människan och naturen.

Kritiska experter och forskare hävdar att mikrovågstillagad mat kan orsaka sjukliga förändringar i våra kroppar. När strukturen i ett livsmedel ändras, så kan inte vår kropp hantera den på ett hälsosamt sätt.

I en av studierna hade forskarna tittat på de kemiska effekter som uppstår i mikrotillagad broccoli och morötter. De såg att de molekylära strukturerna i näringsämnena deformerades av strålningen ända till den punkt då den förstör cellväggarna, medan samma grönsaker tillagade på konventionellt sätt medför att cellens strukturer förblev intakta. (1)

Den schweiziska forskaren Hans Hertel (2) upptäckte i sina studier hur mikrovågsvärmd mjölk och mikrotillagade grönsaker är förknippade med en minskning av hemoglobin och negativa förändringar i kolesterol nivåerna hos människan.

Det finns också studier som visar att mikrotillagad mat, genom induktion, blir en bärare och sekundär källa för genererad strålning. Sådan energi kan föras vidare till människan via intag av mikrotillagad mat.(3)

En grupp forskare vid Stanford University School of Medicine (4) i Kalifornien upptäckte att de infektionsskyddande egenskaperna i bröstmjölk blir förstörda när den värms mikrovågsugn.

En händelse 1991 visade vad som händer när blod värms i mikrovågsugn. Det var när en kvinna vid namn Norma Levitt i Oklahoma skulle genomgå en höftoperation när en enkel blodtransfusion i samband med operationen vållade hennes död. Det visade sig att sjuksköterskan som skulle värma blodet hade stoppat blodpåsen i en mikrovågsugn.

Att värma blodet inför en transfusion är normalt men inte att man gör det i mikrovågsugnar. När Norma Levitt fick blodet klarade hennes kropp inte att ta emot det utan hon avled. Vid undersökning av blodet såg man att blodet  hade förändrats. Sedan gjordes det också nya prover med mikrouppvärmt blod och man upptäckte att blodet inte var användbart efter uppvärmningen.

Allmänläkaren och forskaren Karin Björkegren har undersökt brist på vitaminerna B12 och folsyra hos äldre, en kategori som ofta äter mat uppvärmd i mikrovågsugn. B-12 brist leder obehandlad till blodbrist, nervskador och psykiska symtom. I svåra fall kan de ge upphov till demens.

Karin Björkegren har kommit fram till att personer som lagar den mesta maten i mikrovågsugnar,  riskerar att få brist på vitamin B12 eftersom mikrovågorna förstör B-12 molekylerna.

Karin Björkegren säger till Epoch Times
att bland annat en tidigare utländsk studie har legat till grund för hennes forskningsarbete. Karin Björkegrens studie bekräftar alltså att mikrovågorna förstör och förändrar näringsämnena i maten.

Kanske kommer diskussionen om mikrovågsugnar att lyftas fram och återaktualiseras igen nu när allt fler människor blir medvetna om sambandet mellan bra mat och god hälsa.

Källor och referenser

(1)  SCHRUMPF, E. / CHARLEY, H. (1975): TEXTURE OF BROCCOLI AND CARROTS COOKED BY MICROWAVE ENERGY. – J. FOOD SCIENCE, 4O: 1 025-29.
(2)  BLANC, B. H. / HERTEL, H. U. ( 1992): COMPARATIVE STUDY ABOUT THE INFLUENCE ON MAN BY FOOD PREPARED CONVENTIONALLY AND IN THE MICROWAVE-OVEN.
(3)  BLANC, B. H. / HERTEL, H. U. (1992): H.ANDE WEG VOM MIKROWELLENHERD! – RAUM & ZEIT SPECIAL NR. 6, EHLERS, SAUERLACH.
(4) QUAN, R. ET AL. (1992): EFFECTS OF MICROWAVE RADIATION ON ANTI-INFECTIVE FACTORS IN HUMAN MILK. – PEDIATRICS. 89 (4): 667-69.

http://curezone.com/art/read.asp?ID=112&db=7&C0=1
http://www.naturligagrejor.se/PDFer/dedoldariskernamedmikrovagsmatlagning.pdf

http://info.uu.se/press.nsf/pm/farlig.vitaminbrist.id2E.html