Många fler jordbävningar än beräknat i Kina hittills i år
En kvinna gråter på sitt sammanrasade hus i bydistriktet Hetuo i Gansuprovinsen, 22 juli 2013. Dubbla jordskalv dödade 73 personer och skadade nästan 600, enligt myndigheterna. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Antalet naturkatastrofer i Kina har varit mycket högt i år, och jordbävningar har inträffat oftare än väntat.

Kinas genomsnitt för jordbävningar mellan 5,0 och 5,9 på richterskalan har vanligen legat på 20 per år, jordbävningar på mellan 6,0 och 6,9 har inträffat mellan tre och fyra gånger, och    två fall av 7,0 eller högre inträffar vart tredje eller vart fjärde år, enligt China Earthquake Networks Center (CENC).

På senare år har det emellertid inträffat kraftigare jordbävningar mer ofta i Kina.

Kinas civilministerium sade i en rapport att det inträffade 21 jordbävningar på mellan 5,0 och 8,0 under de sex första månaderna av 2013 vilket är mycket högre än CENC:s årliga förutsägelser.

Trots att alla typer av naturkatastrofer ökar, så är det jordbävningar som anses mest skadliga, och leder till störst ekonomiska skador.

Jordbävningarna orsakade mer skada för landet än några andra allvarliga naturkatastrofer som drabbade mellan januari och juni, såsom torka, översvämningar, snöstormar, hagel, jordskred, sandstormar, präriebränder, stormar och tyfoner. 32 procent av ihoprasade hus och 53 procent av skadade hus har berott på katastrofala jordbävningar, enligt civilministeriets rapport.

Bara i Sichuanprovinsen inträffade sex stycken jordbävningar på 5,0 eller högre, och skadorna utgjorde 80 procent av landets totala jordbävningsrelaterade ekonomiska skador, enligt en rapport som kom nu i juli från China Meteorological Administration (CAN).

Den största jordbävningen i Sichuan under perioden inträffade den 20 april 2013. Den hade en magnitud på 7,0 och dödade fler än 196 personer, skadade 13 484 och påverkade 2,31 miljoner människor, enligt officiell statistik.

De ekonomiska förlusterna i Sichuans tre hårdast drabbade härad, Lushan, Baoxing och Tianquan, uppgick till 61 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor), varav 6,1 miljarder var försäkrade.

Den 14 april, tre dagar innan Yunnanprovinsen i sydvästra Kina skakades av en jordbävning på 5,2, som skadade minst 10 människor och mer än 16 000 bostäder, förutsåg en man möjligheten av att en sådan jordbävning skulle kunna drabba den autonoma Bai-prefekturen Dali, och postade sin varning på sitt konto på mikrobloggen Weibo.

Efter skalvet i Yunnan sade bloggaren att hans förutsägelse gjordes efter att han analyserat data från Yunnans jordbävningsadministrations officiella hemsida. Provinsadministrationen svarade med att det är illegalt att offentligt publicera information från individer eller den privata sektorn gällande förutsägelser av framtida jordbävningar.

Det kinesiska kommunistpartiets ledarskap har ignorerat den här typen av varningar i mer än 30 års tid.

Till exempel varnade tre seismologiska bevakningsstationer de kinesiska myndigheterna inför jordbävningen i Tangshan för 30 år sedan. Majiahes seismiska centrum vid Kailuan-gruvan, Pekings stads seismiska center och Tangshans stads seismiska kontor rapporterade seismologiska förändringar till den nationella seismologiska byrån och uppmanade den att vidta förebyggande åtgärder för att minska potentiella skador. Myndigheterna valde dock att ignorera dessa varningar och höll avsiktligt inne med informationen för den ”sociala stabilitetens” skull.

Översatt av Euly Luo. Skriven på engelska av Arleen Richards.

Kortad av svenska Epoch Times redaktion.

Översatt från engelska