Många barn adopteras från Kina
Amerikanska Denise Reed håller sin nyadopterade dotter Zoey i lobbyn på ett hotell i Guangzhou. Tretton par kom tillsammans med Reed till Kina för att adoptera föräldralösa kinesiska barn. (Robyn Beck/AFP/Getty Inages)


Under de senaste tio åren har familjer som lever utanför Kina adopterat 50 000-60 000 kinesiska barn. Åttio procent av dessa familjer lever i USA.

Amerikanska familjer adopterade förra året ungefär 7 000 barn från Kina, uppger Mingpao News. USA fortsätter vara det land som adopterar flest kinesiska barn.

En del av familjemedlemmarna i de adopterande familjerna har arbetat i Kina och andra har varit intresserade av kinesisk kultur. På grund av Kinas stora befolkning, är antalet kinesiska barn som bortadopteras stort. Det är relativt enkelt att lyckas för de som ansöker om att få adoptera. Ytterligare en orsak till att det är populärt att adoptera kinesiska barn är att majoriteten av dem är friska.

Enligt statistik från USA finns det runt 90 agenturer och organisationer i USA som hanterar adoptioner. Dr. Fang som är ordförande för organisationen Living Hope International säger att innan adoption kan ske, undersöks de ansökandes inkomst, hälsotillstånd, familjebakgrund och eventuella brottsförflutna.

I Sverige adopteras varje år runt 1 000 barn från cirka 25 olika länder. De flesta av dessa barn kommer från Kina. År 2005 var antalet kinesiska barn som kom till Sverige 462, följt av 104 från Sydkorea och 54 från Colombia.

Verksamheten regleras av svensk lagstiftning och internationella konventioner. För att få adoptera måste man ha socialnämndens medgivande, man måste alltså bedömas vara lämplig som adoptivförälder.

Fem adoptionsorganisationer har tillstånd att förmedla internationella adoptioner i Sverige. Dessa organisationer är auktoriserade av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA som också har tillsyn över verksamheten.

Engelsk version:
http://www.theepochtimes.com/news/6-1-27/37447.html
Originalartikel på kinesiska:
http://epochtimes.com/gb/6/1/21/n1198373.htm

Kompletterande rapportering: Sofia Partanen.