Månen och människokroppen
Många människor tror att månens periodiska förändringar har en effekt på människan. (Foto: Tang Ming/Secret China)


Många människor tror att månens periodiska förändringar påverkar människan. Det mest uppenbara exemplet är kvinnors menstruationscykel.

Under normala förhållanden inträffar menstruationen en gång på 28 dagar, vilket exakt är tiden mellan en siderisk månad (tiden det tar för månen att röra sig (relativt en viss stjärnbild betraktat från jorden), ett varv runt jorden, vilket är ungefär 27 dagar och en synodisk månad (29 dagar; tiden mellan två fullmånar).

Enligt Shi Yukun, doktor i kinesisk medicin, är månens cykel också relaterad till när människor föds. De flesta barn föds precis efter att det har varit fullmåne.

Månfaserna har dessutom en påverkan på människors mentala tillstånd. De forntida babylonierna kalla patienter med psykiska störningar för ”galningar” vilket innebär att man har sjukdomar som påverkas av månen. Nutida studier har visat att psykopater har en större tendens att uppvisa psykiska störningar under fullmåne.

Månen påverkar också en människas humör. Fullmånen sägs också kunna få en att känna illamående, bli nervös, störd och utveckla hallucinationer. Dessutom har människor under fullmåne en större tendens att återuppleva sina minnen, vilket kan göra dem ledsna och deprimerade. Många poeter har skapat några av sina bästa verk under fullmåne.

I den forntida kinesiska boken ” Common Questions: Theory on Eight Divinities” sägs det: ”Vid halvmåne börjar blod och qi [energin som bygger upp den mänskliga kroppen och upprätthåller livet] stärkas, och skyddande qi börjar cirkulera. Vid fullmåne är blod och  qi tillräckliga, och musklerna är starka. När månen avtar försvagas energikanalerna, skyddande qi försvinner, och bara formen blir kvar.” Det vill säga människokroppens blod, qi, muskler och kraft i energikanalerna har ett samband med månens faser.

När man betraktar de här fenomenen från en annan synvinkel kan man fundera över om människokroppen kanske helt enkelt är kopplad till universum, inte på grund av månen, eftersom månen på samma sätt är ett objekt som svarar på universums rytm.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32925/