”Man upphör aldrig att lära sig”
Jim Chen spelar rollen som den kände general Han Xin som ung. (Foto: Edward Dai/Epoch Times)


När Jim Chen berättar om dansen som en konstform, något han älskar, strålar han av förtjusning. Jim Chen (Jun-Cheng Chen) är guldmedaljör i NTD Televisions 4:e internationella danstävling i klassisk kinesisk dans. Förtjusningen strålar också ut till publiken när Chen uppträder, vilket ger en känsla av solsken och glädje. Med egna ord är han ”sorglös” och den här oskuldsfullheten tar han med sig i sina uppträdanden.

Chen föddes i en artistisk familj. Båda föräldrarna är dansare. I den här miljön blev Chen intresserad av klassisk kinesisk dans.

– Mina föräldrars sätt att vara och moral har påverkat mig mycket. Jag lärde mig av dem att dans innebär att ge godhet till andra, så när jag var liten började jag lära mig dansa och jag fick mycket hjälp av mina föräldrar med det.

Chen skickades som barn till en dansskola för att lära sig balett, men hela tiden ville han lära sig klassisk kinesisk dans.

– Jag tyckte särskilt mycket om den klassiska kinesiska dansens föreställande kvalitet. Jag känner att den är särskilt vacker, säger han.

På grund av dess inneboende uttrycksfulla kvalitéer ger den klassiska kinesiska dansen artisten möjlighet att mycket enkelt föreställa olika karaktärer.

– När jag såg den autentiska klassiska kinesiska dansen läras ut på New York Fei Tian Dance School, blev jag mer bestämd i min önskan att få lära mig klassisk kinesisk dans. Jag antogs till Fei Tian Dance School 2008. Min dröm att få lära mig klassisk kinesisk dans blev sann, säger Chen.

De senaste åren har Chen framgångsrikt gestaltat många olika karaktärer på scen, från en glad liten munk till den påhittige Apkungen, till den berömde general Han Xin som i sin ungdom utstod alla möjliga förolämpningar, för att senare i livet utföra viktiga uppdrag.

Chen tror att man för att få grepp om olika roller behöver få en djup förståelse för karaktärens bakgrund.

Dansare som mognat i sina färdigheter kan gestalta karaktärer genom den klassiska kinesisk dansens inre uttryckssätt, poser och rörelser.


Jim Chen, april 2012. (Foto: Edward Dai/Epoch Times)

Jim Chen, april 2012. (Foto: Edward Dai/Epoch Times)

– Rollen som den unge munken visar en utpräglad karaktär. Hans oskyldiga och godhjärtade karaktärsdrag påminner om mig själv. Däremot var det en utmaning att visa hur Han Xin var som ung, han som utstod förolämpningar för att senare kunna utföra viktiga uppdrag, säger Chen och fortsätter:

– Innan jag gjorde rollen som Han Xin försökte jag greppa hans liv och bakgrund genom att läsa om honom och jag lade ner mycket tid på att fundera över karaktären och dess inre uttryck. Jag tränade hårt för att integrera tekniken, det inre uttrycket, poserna och rörelsen [i den klassiska kinesiska dansen].

Chen vann guldmedalj i klassen för unga män i NTD Televisions fjärde internationella tävling för klassisk kinesisk dans 2010. Hans skicklighet gjorde att han kunde gestalta Han Xin mycket levande.

Klassisk kinesisk dans, vilken bygger på djupgående traditionell estetik, har en historia på flera årtusenden och baseras på Kinas gudomligt inspirerade kultur.

– Förutom att behärska teknikerna inom klassisk kinesisk dans är det mycket viktigt med det inre uttrycket i en pose eller rörelse i dansen. Det tror jag är det grundläggande för att kunna föreställa karaktärer i genuin klassisk kinesisk dans. Sedan måste man våga använda sin fantasi i dansen. När man får mer erfarenhet och övning, då blir också den tekniska skickligheten bättre och bättre, förklarar Chen.

– Den tekniska skickligheten är en sak, men den kompletteras med förbättringen av ens andliga utveckling. Dansare måste fokusera på kultivering av sitt inre och vara människor med en hög moralisk standard för att kunna göra bra framträdanden.


Jim Chen i rollen som en ung munk. Den unge munken har en distinkt karaktär; oskyldig och godhjärtad. Dessa drag påminner om Chen själv. (Foto: Dai Bing/Epoch Times)

Jim Chen i rollen som en ung munk. Den unge munken har en distinkt karaktär; oskyldig och godhjärtad. Dessa drag påminner om Chen själv. (Foto: Dai Bing/Epoch Times)

Chen säger att i klassisk kinesisk dans “upphör man aldrig att lära sig”. Han kommer att fortsätta att arbeta hårt för att förbättra sitt inre uttryck, ställningarna och rörelserna, och de tekniker som krävs. Han kommer att fokusera på att öka både kvantiteten av och kvaliteten på sina rörelser. Kort och gott kommer han att ägna hela sitt liv åt en karriär inom klassisk kinesisk dans.

Chen uppmuntrar alla dansare och entusiaster inom klassisk kinesisk dans, att delta i NTD Televisions femte internationella danstävling i klassisk kinesisk dans. Den hålls i New York i slutet på oktober.

– Att vara med i tävlingen är också en insats för att sprida den kinesiska kulturen. Den kommer introducera fler människor till den 5 000-åriga kinesiska kulturen. Deltagarna får också erfarenhet och kan förbättra sig. Det är en sällsynt möjlighet. Jag hoppas att fler kan delta i tävlingen och stödja den traditionella dansens rena, goda och vackra konst.

För mer information om NTD Televisions femte internationella danstävling inom klassisk kinesisk dans, se NTD Televisions hemsida.

Översatt från engelska.