Man misshandlad till döds för att ha filmat övergrepp


Den 7 januari misshandlades en man till döds av en grupp stadsadministratörer för att han filmade deras våldsamma beteende i samband med en kontraktsfejd i byn Wanba, i Hubeiprovinsen i centrala Kina.

Enligt Chutian Metropolitan körde Wei Wenhua, chef för en byggfirma, genom byn Wanba när han fick se en våldsam konfrontation mellan bybor och en grupp stadsadministratörer. Han stannade bilen och började filma det hela med sin mobilkamera. Stadsadministratörerna fick syn på honom och misshandlade honom svårt.

Enligt vad en bybo sagt till Chutian Metropolitan så slutade inte misshandeln trots att Wei gav våldsmännen mobiltelefonen han filmat med.

Fem minuter senare låg Wei medvetslös på marken. En av administratörerna tog honom till sjukhus, men han förklarades död vid ankomsten.

Den våldsamma konfrontationen som Wei försökte filma ägde rum vid en tipp nära bybornas hem. Enligt en bybo vid namn Li slöt regeringen ett avtal med byn om att få använda platsen som tipp för två år sen.

Eftersom stanken från tippen förorenat det lokala dricksvattnet vägrade byborna förnya kontraktet när det löpte ut i januari. Sopbilarna fortsatte dock att dagligen dumpa sopor där.

Sent på eftermiddagen den 7 januari dök ett stort antal uniformerade stadsadministratörer upp på platsen för att förhindra att byborna lade sig i situationen. När byborna gick samman för att försöka hejda sopbilarna från att komma in bröt våldsamheter ut. Minst fem bybor skadades och fördes till sjukhus.

När den lokala polisen tillfrågade om fallet sades det att det registrerats men de vägrade ge några ytterligare detaljer.

Not:
Stadsadministratör är en position som ofta innehas av personer med maffiaanknytningar.

Översatt från version