Mammografi kan upptäcka ”onödiga” bröstcancerfall
Mammografi är en typ av röntgenundersökning som görs för att upptäcka tumörer och cystor i bröstvävnad. I många länder görs regelbunden mammografi av kvinnor i ett visst åldersintervall, så kallad screening. (Foto: wikipedia.se)


Det sker en överdiagnostisering av bröstcancer på grund av mammografiscreening tror norska forskare. En ny studie visar att vissa former av bröstcancer kan tillbakabildas spontant.

Forskare vid bland annat Folkhelseinstituttet och Ullevål universitetssykehus i Oslo har upptäckt att i länder där mammografiscreening för bröstcancer har införts har också antalet fall av sjukdomen ökat, skriver Dagens Medicin

I undersökningen jämförde forskarna insjuknandet i så kallad invasiv bröstcancer (cancer som sprider sig) i två jämnåriga grupper av norska kvinnor före och efter införandet av ett screeningprogram. Då observationsperioden startade var kvinnorna i åldern 50-64 år.

I den ena gruppen, screeeninggruppen, inbjöds kvinnor till tre screeningtillfällen vart annat år mellan 1996–2001. I den andra gruppen, kontrollgruppen, ingick kvinnor som under åren 1992–1997 skulle ha inbjudits till screening om det då funnits något screeningprogram. Kvinnorna i kontrollgruppen inbjöds i slutet av observationsperioden till en så kallad prevalensscreening .

Den medicinska tidskriften Archives of Internal Medicine har nu publicerat resultaten som visar att insjuknandet i bröstcancer var 22 procent högre i gruppen som screenats aktivt jämfört med i kontrollgruppen, enligt Dagens Medicin.

Undersökningens resultat, tror forskarna, beror på att vissa tumörer tillbakabildas av sig själv och skulle alltså inte ha upptäckts vd ett enstaka screeningtillfälle, men den upprepade mammografiscreeningen gjorde att de upptäcktes.

Forskarna framhåller att deras studieresultat inte påverkar debatten om huruvida mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer, däremot kan deras fynd ger nya insikter om screeningens största nackdel, nämligen upptäckten och behandlingen av tumörer som annars skulle ha tillbakabildats spontant.