Mammans känslor påverkar barnet i magen
Hur mamman mår och hanterar stress under graviditeten påverkar barnet både psykiskt och fysiskt. (Foto: Cat Rooney/The Epoch Times)


Bevis tyder på att positivt tänkande kan forma kroppen, ge invändig läkning och till och med nära ett friskare barn under graviditeten. Experter är överens om att den gravida kvinnans positiva tankar hjälper barnet.

En gravid kvinnas tankar har en fysisk koppling till det ofödda barnet.

– Allt som den gravida mamman känner och tänker vidarebefordras genom neurohormoner till det ofödda barnet, lika säkert som att alkohol och nikotin förs över, säger Thomas Verny.

Hans böcker, professionella publikationer och grundandet av the Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) samt Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, har etablerat honom som en av världens ledande auktoriteter på effekterna av miljön före födseln på utvecklingen av personligheten.

Tankar och känslor

Medicinska uppslagsverk definierar känslor som ett mentalt och fysiskt tillstånd och refererar till hormonerna och andra molekyler som associeras till känslor. Deepak Chopra, medicine doktor, överbryggar glappet vidare mellan det mentala och fysiska tillståndet när han skriver ”Tankar som vi känner kallas känslor”.

En gravid kvinnas känslor skapas baserat på hur hon upplever sin graviditet, inredning av bebisens rum, giftermål, arbete, hälsa och annat. En gravid kvinnas tankar sätter igång känslorna. Och känslorna sätter igång neurohormonerna som Thomas Verny hänvisar till.

I ”Magical Beginnings, Enchanted Lives” förklarar Deepak Chopra vad forskningen på graviditeter visar. ”När en gravid kvinna är orolig, stressad eller rädd passerar stresshormonerna som frisläpps till blodet via moderkakan till barnet. Hundratals studier har bekräftat att substanser som frisätts av den gravida kvinnans kropp transporteras till livmodern och påverkar det ofödda barnet.”

Negativa tankar orsakar stress i kroppen

Negativa tankar är ofta roten till ett rädslobaserat stressvar.

– Stress aktiverar det ofödda barnets endokrina system och påverkar hjärnans utveckling i fosterstadiet. Det är mer troligt att barn till mödrar som haft intensivt stressiga graviditeter kan få beteendeproblem senare i livet, säger Deepak Chopra.

– Undersökningar visar att sannolikheten är högre att mödrar som står under extrem och konstant stress får för tidigt födda barn, barn som väger mindre än genomsnittet, är hyperaktiva, har dåligt humör eller har kolik, säger Thomas Verny.

Bruce Lipton är cellbiolog och forskare inom neurologi. Han skriver: ”När hormonerna från en havande kvinna som genomgår kronisk stress passerar moderkakan kommer de att ändra fördelningen av blodflödet i fostret avsevärt och ändra egenskapen av det utvecklande barnets fysiologi”.

Positiva känslor

Effekterna av positiva känslor hos den gravida kvinnan är mindre kända.

– Positiva känslor hos den blivande mamman har visats kunna stärka hälsan hos barnet i magen. Tankar som fyller det växande barnet med en känsla av glädje eller lugn kan bereda för en balanserad, glad och fridfull läggning genom livet, säger Verny.

Deepak Chopra håller med:
– När du känner dig lycklig producerar kroppen naturliga lyckohormoner som kallas endorfiner och encefaliner. När du känner dig fridfull och avslappnad avger du substanser som påminner om lugnande medel. Utan stress fungerar barnets nervsystem utan problem. När du är lugn och samlad kan barnet växa i ro, säger Chopra.

Visualisering kan vända negativt till positivt

I “Nurturing the Unborn Child” föreslår Verny 47 övningar som den gravida kvinnan kan utföra genom hela graviditeten. En av dem är kreativ visualisering. Den här sortens mentala bildspråk kan programmera ens undermedvetna tankar och ändra uppfattningar och respons från negativt till positivt. Han skriver att det ”har hjälpt att bota sjukdomar, förbättra prestationen och ens sinnestillstånd. Visualisering har i tusentals år använts av infödda medicinmän, shamaner och yogamästare och var länge det första man tog till i försvaret mot sjukdomar”.

Forskning har bekräftat att visualisering kan ändra blodflödet, alstra friska celler och kan döda cancerceller. Lipton menar till och med att en gravid kvinna kan påverka den genetiska utvecklingen hos barnet i magen. Vare sig man talar om bildspråk, visualisering, meditation, eller hypnos har tiotals år av forskning etablerat den här processen av att skapa en mängd konkreta förändringar i den mentala, känslomässiga och fysiska kroppen.

Visualiseringsövning

Om du är gravid, prova gärna de här visuella övningarna. Hitta först en plats utan störningar, slut ögonen och träna på att se, känna och till och med höra ett friskt barn.

Använd så många sinnen som möjligt. Det kan vara viktigare att känna än att se. Använd hela din fantasirikedom och börja dagdrömma. Om det kommer andra tankar, gå bara tålmodigt tillbaka till ditt glada jag och friska barn.

Precis som skådespelare som kan utveckla känslor på befallning, kan man genom att träna på positivt tänkande och positiva känslor få hjärnan att svara på motsvarande sätt genom att neuroner förgrenar sig och skapar korresponderande nervbanor i hjärnan. Ju mer man tränar, desto snabbare och bättre kan man lära sig att plocka upp de känslorna.

Ett exempel på ett mer djupgående guidat bildspråk:

Föreställ dig ditt växande barn.
Kanske han/hon är en centimeter eller tio centimeter.
Visualisera hur ett friskt barn ser ut.
Känn hur ett friskt barn känns.
Lyssna hur ett friskt barn låter.
Hur pumpar hans/hennes hjärta runt blodet?
Hur rör sig hans/hennes armar?
Hur växer hans/hennes celler?
Se hur den lille/lilla ler i livmodern.
Hör hans/hennes skratt och känn hur han/hon rör sig lyckligt.

Det finns inget rätt eller fel. Låt din fem-minuters dagdröm flöda hur du än föreställer dig ditt friska barn.

James Goodlatte är certifierad coach i holistisk livsstil. Han finns på https://kimnelli.wordpress.com/.

Ultraljudsundersökningar med förnuft

Kan vi påverka verkligheten med tankekraft?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri