Malaysia tampas med tiggarligor


Malaysiska tjänstemän från migrationsverket har gripit 14 kinesiska medborgare och tagit hand om 16 000 yuan i kontanter, vilket anses vara en månadsinkomst från tiggeri.

De gripna var i åldrarna 40 till 80 år och tros ha kommit till Malaysia med turistvisum och kunnat leva väl i landet genom att tigga. Var och en av dem fick ihop mellan 800 till 1000 yuan per månad varpå de beslutade att stanna i Malaysia i stället för att återvända till Kina.

Migrationsverket har tidigare fått klagomål på tiggare och tidigt på morgonen den 24 augusti stormade tjänstemän inom brottsbekämpande organ en lägenhet i Brickfields, ett bostadsområde i utkanten av Kuala Lumpur, även känt som Lilla Indien.

Enligt uppgifter var hyresgästerna inte samarbetsvilliga när tjänstemännen först kom in, vilket ledde till att man fick gå in och gripa tio män och fyra kvinnor.

Enligt förundersökningen hade passen från tio av de fjorton tiggarna gått ut, endast fyra av dem hade ett giltigt visum. Man tror att de hade stannat kvar i Malaysia som tiggare för en period av fyra månader till ett år. Två av de fjorton tiggarna var handikappade i händer och fötter.

Enligt tillförlitliga källor var en man av kinesisk nationalitet, känd som  Chen, ansvarig för att samlat in dessa tiggare och rekommenderat olika områden i Kuala Lumpur för dem att tigga i. Chen har inte hittats och tjänstemän har inte uteslutit möjligheten att malaysier kan vara inblandade i skumraskaffärerna med tiggeri.

Om tiggeri i Malaysia visar sig vara lönsamt lockar det ett stort antal utländska tiggare till Malaysia, sade Kuala Lumpurs utlänningsrotels direktör Mohd Sufian Omar, och ett stort antal av dessa är under kontroll av ligor. Sufian sade att illegala ligor också skulle välja tiggare som var gamla och handikappade för att locka sympati från allmänheten, vilket skulle få dem att tjäna mer pengar.

Eftersom det inte finns någon lagstiftning i Malaysia som förbjuder tiggeri, kommer migrationsverket att anklaga de fjorton kinesiska medborgarna för att ha stannat längre i landet än vad viseringen tillåter. Om de befinns skyldiga kommer de att få böta upp till 10 000 yuan vardera och kommer att deporteras tillbaka till Kina.

Migrationsverket antydde att de pengar som de tiggt ihop kommer att ges tillbaka till dem.

En 30-årig kinesisk tiggare sade till Malaysias kinesiska förenings (MCA) offentliga tjänsters- och klagomålsavdelning att en professionell kinesisk tiggare i Malaysia kan tjäna upp till 10 000 yuan per månad, vilket är två eller tre gånger mer än en statlig tjänstemäns lön.

Han sade att ett ”tiggarsyndikat” arrangerade för honom att arbeta som en professionell tiggare i Malaysia men betalade inte till honom den överenskomna utdelningen.

Han hävdade att han hade arbetat som en tiggare i två år. På natten stannade han på hotell som arrangerats av syndikatet och på morgonen skulle han bära trasor och ”arbeta” på anvisade platser.

Enligt en annan rapport från Metro hade en kinesisk gammal kvinna förlorat sitt hem och grödor i översvämningar i sin hemstad och därför kom hon till Malaysia för att tigga pengar.

MCA:s offentliga tjänsters och klagomåls avdelningschef Datuk Michael Chong betonade att malaysiska medborgare inte får manipuleras av dessa tiggare och bad malaysier att inte ge dem pengar i ett försök att göra tiggeriet olönsamt.

Det har också förekommit rapporter om olagliga malaysiska agenturer som lockar kinesiska medborgare till Malaysia med löfte om jobb. Kineserna betalar pengar för obefintliga tjänster och lämnas sedan arbetslösa och de får sedan i vissa fall börja tigga.

Den 16 augusti upphävde det malaysiska migrationsverket systemet med visum vid ankomsten som hade tillämpats i fyra år. Länder som berörs är Kina, Indien och Bengalen. Anledningen till upphävandet är det växande problemet med missbruk av visum.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41999/