Maktkampen inom det kinesiska kommunistpartiet
Omröstning i den nationella folkkongressen i Peking 14 mars 2006. (Foto: Mark Ralston/AFP)


Med bara åtta månader kvar till den sjuttonde partikongressen har maktkampen inom den kinesiska kommunistregimen utvecklats till en kamp på liv och död mellan de två rivaliserande sidorna, ledda av Hu Jintao respektive Jiang Zemin, Kinas förre ledare.

Att attackera varandras fraktioner för att försvaga och ta ner den andres makt är inte så enkelt som ett parti ”sänka skepp”.

Nyligen drabbades ”Shanghaifraktionen”, som leds av förre statschefen Jiang Zemin, av en rad bakslag, orkestrerade av Hu:

Politbyråmedlem förlorar sin position

Först sparkades partichefen i Shanghai, Chen Liangyu. Därefter tvingades stående medlemmen av politbyrån, Huang Ju, att lämna i från sig makten över finanssektorn. Huang uteblev från det senaste nationella finansarbetsmötet. Hans makt har redan överlämnats till premiärminister Wen Jiabao, medan chefen på Huang Jus avdelning, Wang Wei, också sparkats och satts i husarrest för att ”bekänna sina problem”. Wang var tidigare vice generalsekreterare i Shanghais kommunala partikommitté.

Enligt Hong Kong Economic Times har regimen förklarat att ”på grund av Huangs kroniska hälsoproblem kunde han inte fortsätta sitt arbete. Eftersom han officiellt slutat arbeta lämnade han ifrån sig makten över finanssektorn.”

Vanligen lämnar personer på toppnivå inom regimen aldrig ifrån sig makten annat än till någon de själva valt. Huang förlorade inte makten på grund av sin hälsa; hans politiska karriär är över och det framgår tydligt att hans ”chef”, förre ledaren Jiang Zemin, inte längre kan skydda honom.

Nästa mål: Jiang Mianheng

För inte så länge sedan nämnde Hu Chen Liangyus fall under sitt tal vid centrala disciplinkommitténs sjunde plenummöte. Strax därefter startades en ”utredning” mot Fan Deguan, generalsekreterare för Shanghais kommunala partikommitté. Fan var Chens förtrogne assistent och han är för närvarande den högst rankade tjänsteman som fallit i Shanghai på grund av målet med förskingring av socialförsäkringsfonderna efter att Chen arresterats.

Det visar att Hu hade för avsikt att rensa upp bland Jiang Zemins ”Shanghaifraktion” genom att använda förskingringsutredningen som en katalysator.

Hu siktar emellertid ännu högre och närmare Jiang Zemin. Nyligen har negativa nyheter om Jiang Zemins äldste son, Jiang Mianheng, börjat dyka upp på kinesiska internetsidor. Shanghais befolkning har uppmuntrats att rapportera alla misstänkta aktiviteter som involverar Jiang Mianheng. Shanghaiaffärsmannen Zhou Zhengyi, som har nära förbindelser med gruppen kring Jiang, har också gripits.

Enligt en artikel i Open Magazine har centrala disciplinkommittén redan säkrat direkta bevis på förskingring i markaffärer där Jiang Zemins två söner är inblandade.

Den kinesiska advokaten Zheng Enchong, som de senaste åren ägnat sig åt att avslöja Zhou Zhengyis inblandning i fallet med förskingring i markaffärer, har också publicerat artiklar på internet, där han säger att folk har försett honom med högvis med information angående Jiang Zemins två söners skumma markaffärer.

Hus största utmaning – militären

Enligt Open Magazine har Hu redan tillräckligt med politisk kapital i den sjuttonde partikongressen för att behålla makten. Förra året lyckades Hu få in sitt folk på de högsta posterna på kommun- och provinsnivå på 14 platser. Han kommer också att ha tillräcklig kontroll för att fatta beslut gällande 17 andra platser innan juni 2007.

Trots denna framgång har Hu bara begränsad kontroll över militären, över vilken Jiang än så länge har störst inflytande.

Enligt en artikel i tidskriften The Trend från november 2006, blev Hu nästan dödad i ett attentat när han i hemlighet besökte en flottbas i Qingdao, Shandongprovinsen i maj förra året. Det har varit svårt att bekräfta artikeln, men indicier fortsätter att dyka upp som stödjer spekulationen, såsom att Hu gjorde sig av med nästan alla tjänstemän i Qingdao, sparkade biträdande generalkommendören för flottan, Wang Shouye, och släppte ut Jiangs dödsfiende Chen Xitong från fängelset. Experter på Kinafrågor anser också att det misslyckade attentatet fick Hu att slå till mot Chen Liangyu, vilket avslöjade det invecklade kriget mellan Hu och Jiang Zemins fraktioner.

Den 1 januari i år avslöjade även Hong Kong Mingpao News att både kommendören och den politiska kommissionären för Pekinggarnisonens militärdistrikt byttes ut sent förra året. Enligt Kinaredaktören Wu Fan gjordes detta av Hu för att förhindra en kupp.

Hu utfärdade också fem dokument mellan slutet av november och mitten på december 2006, där han underströk partiets absoluta styre över armén, allt enligt Chengming Magazines utgåva i januari 2007.

Hu har dock ofta utmanats av militären. Den kinesiska militärens plötsliga satellitförstörelsetest ledde till stor internationell oro och den långsamma responsen från regimens utrikesministerium visade att Hu fortfarande inte hålls informerad om beslutsfattandet.

Ända sedan General Zhu Chengus kärnvapenhot 2005 till det senaste satellitförstörelsetestet, fortsätter militären att använda patriotism som en ursäkt för att skada Hus internationella image, vilken går ut på att få Kina att framstå som en fredlig nation. Jiang vill visa Hu att han inte har makt över militären.

Förr eller senare kommer en avgörande strid mellan Hu och Jiang, och av den nuvarande situationen att döma är den inte långt borta.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-29/51058.html
Översättare: Aron Lamm