Maktkampen i Peking innebär slutet för kinesiska kommunistpartiet
En ny dag randas i Kina. (Foto: AFP Photo)


När Chongqings förre polischef Wang Lijun flydde för livet till det amerikanska konsulatet i Chengdu den 6 februari, och Chongqings kommunistpartiboss Bo Xilai skickade 70 polisbilar och bepansrade fordon efter honom, var det det första tecknet på att en maktstrid brutit ut på högsta nivå inom det kinesiska kommunistpartiet.

Sedan dess har världen fått en glimt av hur kommunistpartiets ledarskap agerar bakom stängda dörrar. Världen har även fått ett tillfälle att förstå hur det massiva och mäktiga partiorgan som kallas det politisk-rättsliga utskottet har brutit mot de lagar det skapat för att upprätthålla. Det finns nu inget sätt för president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao att förhindra kommunistpartiets undergång.

Samtidigt har den interna maktkampen bakom partihögkvarteret Zhongnanhais höga, röda murar även kastat ljuset över det mörkaste kapitlet i dagens Kina: Förföljelsen av Falun Gong, även känt som Falun Dafa. Förföljelsen ses nu som kärnfrågan bakom de maktstrider som pågår i partiets topp.

Utanför lagen

Efter att den dåvarande högste ledaren för kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, satte igång förföljelsen av Falun Gong den 20 juli 1999, fann han det svårt att upprätthålla denna sin personliga kampanj. Den var utåt sett absurd och dessutom impopulär. Men i stället för att välja en annan väg valde Jiang att driva förföljelsen framåt genom att ge mer makt till politisk-rättsliga utskottet.

Innan Jiang, var detta utskott huvudsakligen ansvarigt för underrättelseverksamhet inom landet, offentlig säkerhet, partiledarnas säkerhet och olika juridiska och administrativa system inom rättsskipning, som de arbetsläger där man bedriver ”omskolning genom arbete”.

Under Jiangs ledning fick det politisk-rättsliga utskottet en närmast oinskränkt makt. Dess sekreterare upphöjdes till medlem av Politbyråns ständiga utskott – den nio man starka kommitté som styr partiet – och fick rätt att använda resurser tillhörande högsta domstolen, riksåklagarmyndigheten, ministeriet för offentlig säkerhet, ministeriet för statssäkerhet, justitieministeriet, den beväpnade polisen och andra myndigheter och organ på olika nivåer.

Samtidigt utökade det politisk-rättsliga utskottet den beväpnade kinesiska polisen, så att den blev en styrka som kunde mäta sig med militären. Som Epoch Times kommentator Wang Hua förklarade: politisk-rättsliga utskottet blev kommunistpartiets andra maktcentrum.

Förre sekreteraren för utskottet, Qiao Shi, använde den beväpnade polisen bara en gång på tio år under sin ämbetstid, och den beväpnade polisen var underställd polisdepartementet.

När Jiang Zemins nära allierade Zhou Yongkang tog över, använde han den beväpnade polisen 15 gånger på ett år, och sedan dess har deras insatser bara ökat. Från tvångsrivningar av folks hus till säkerhetskontroller runt möten, har den beväpnade polisen kommit att användas mycket. Allt eftersom politisk-rättsliga utskottets makt växte har det visat sig kunna helt förbise lagen.

Jiang Zemin fruktade att hans brott i förföljelsen av Falun Gong skulle straffas någon gång i framtiden, så han litade bara på de som delade hans skuld. Han visste att partitjänstemän som utförde hans order i förföljelsen aldrig skulle kunna hålla honom till ansvar utan att själva anklagas.

Regler och policys ignorerades och Jiang tvingade in sina betrodda och medbrottslingar på de högsta nivåerna inom partiet, så de skulle direkt kunna kontrollera det juridiska systemet och upprätthålla förföljelsen.

Angående Falun Gong-utövarna så gav Jiang ordern ”förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förinta dem fysiskt”. Förföljelsens omfattning, mängden resurser som utnyttjades, dess hårdhet, och grymheten i de metoder som användes var alla på en nivå som aldrig tidigare skådats.

Ändå kunde Jiang bara driva sin galna kampanj framåt genom att lura nationen. Genom att använda partiets makt att kontrollera all information och dränka samhället i propaganda, byggde han upp lögner för att smutskasta Falun Gong. Två lögner blev särskilt betydelsefulla: De ”1400 fallen” och de falska självbränningarna på Himmelska fridens torg.

Propaganda

Det kinesiska kommunistpartiets propagandamaskin hävdar att Falun Gong har orsakat 1400 personers död genom självmord, mord, alkoholism, drogmissbruk, undvikande av sjukvård, mentalsjukdom och så vidare. Denna lögn spreds medan förföljelsen började och var det första draget i ett försök att vända det kinesiska folket mot denna fredliga, traditionella, andliga metod.

Regimen använde hot och mutor för att fabricera fall; de hävdade att många dödsfall bland icke-utövare var dödsfall som orsakats av metoden; använde patienter på mentalsjukhus som inte utövade Falun Gong som exempel på påstådda negativa effekter; och utlovade billigare sjukvårdskostnader för patienter om de gick med på att skylla sina problem på Falun Gong. Efter att Jiang inlett förföljelsen inkluderades till och med några utövare som torterats till döds, vilket ökade den ”officiella” siffran.

Trots Jiangs ansträngningar förblev förföljelsen mycket impopulär bland det kinesiska folket, vilket gjorde det svårt att upprätthålla den. Ministeriet för offentlig säkerhet kokade då – på order av politisk-rättsliga utskottets sekreterare Luo Gan – ihop en lögn så oerhörd att folk skulle tvingas tro på den, helt enkelt för att ingen normalt funtad person kan föreställa sig att människor skulle vara beredda att utnyttja andra på ett sådant vis.

Den 23 januari 2001 satte fem personer eld på sig på Himmelska fridens torg. Bland dem fanns en mor, Liu Chunling, och hennes 12-åriga dotter, Liu Siying. Inom en timma efter händelsen började regimens TV-bolag CCTV visa en film med ”självbränningarna”. Enligt utsago visade videon hur Liu Chunlin brändes till döds. Den spelades utan uppehåll på CCTV med olika uppföljande rapporter, bland annat en intervju med barnet, Liu Siying, inlindad i bandage.

Det här tricket spelade på den bild av Falun Gong som först planterats hos det kinesiska folket genom rapportering om de ”1400 fallen”. Den tycktes visa Falun Gong-utövare som begick självmord och i praktiken dödade sina barn. Jiang försökte eliminera det envisa stöd för Falun Gong-utövare som fanns bland allmänheten, och till och med få folk att börja hata utövare.

Allmänheten bombarderades konstant med självbränningsvideon och uppföljande rapporter. En noggrann analys av klippen avslöjar hundratals brister i den story som Jiang Zemin och Luo Gan försökte skapa.

Sammantaget bevisar dessa brister att hela incidenten var en bluff. Exempelvis förekommer en man i videon som identifieras som ”Wang Jidong”. Man ser honom i ett klipp med brinnande kläder, men i ett annat har hans hår är inte ens svetts av elden, trots att människohår brinner mycket lätt. Han har en petflaska mellan benen som sägs innehålla bensin, men elden i hans kläder har inte smält flaskan, tänt eld på innehållet eller ens svärtat etiketten. En röstanalys av videoklipp om självbränningarna visar att tre olika skådespelare använts för att spela Wang Jidong i olika intervjuer.

Brutal Förföljelse

För att få Falun Gong-utövare att ge upp sin tro på sanning, godhet och tålamod, Falun Gongs grundprinciper, har den kinesiska regimen utsatt dem för över 40 olika sorters tortyr.

Varje tortyrmetod som polisen använder utsätter kroppen för påfrestningar den inte kan hantera. Många har kallat de arbetsläger och interneringsläger där Falun Gong-utövare spärrats in för ”helvetet” eller ”djävulens håla”. Falun Gong-utövare har berövats sin sömn flera dagar i sträck, misshandlats svårt, chockats med elbatonger, utsatts för sexuella övergrepp och tvångsmatats. Det sistnämnda har varit den vanligaste dödsorsaken. Många har injicerats med ämnen som skadar det centrala nervsystemet.

Organskörd från levande människor

2006 bjöds den kanadensiske människorättsadvokaten och nazistjägaren David Matas och den kanadensiske statssekreteraren och riksåklagaren David Kilgour in av World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong) för att genomföra en oberoende undersökning av anklagelser om att den kinesiska regimen med våld skördade organ från levande Falun Gong-utövare.

Kilgour och Matas fann att under den sex år långa period från 2000-2005 som undersöktes, hade 41 500 transplantationsoperationer ägt rum i Kina, där man inte kunde spåra källan till de transplanterade organen.

De drog följande slutsats: ”Vi tror att det har förekommit och fortfarande idag förekommer en storskalig organskörd från ofrivilliga Falun Gong-utövare. … Många människor som tillhör en fredlig, frivillig organisation som president Jiang för åtta år sedan gjorde till olaglig, för att han trodde att det skulle hota det kinesiska kommunistpartiets dominans i Kina, har i praktiken avrättats av medicinsk personal för att komma åt deras organ.”

Förföljelsen exporterad till väst

Chen Yonglin, den före detta konsuln för politiska ärenden på Folkrepubliken Kinas generalkonsulat i Sydney, Australien, vittnade i juli 2005 inför det amerikanska representanthusets utrikesutskott om hur den kinesiska regimen kämpar för att förfölja Falun Gong-utövare utanför Kina.

– Kriget mot Falun Gong är en av de huvudsakliga uppgifterna för den kinesiska diplomatkåren. Falun Gong-frågan är en prioriterad arbetsuppgift för konsulatet, och det är ett dagligt, långsiktigt jobb, sade Chen.

Denna kampanj mot Falun Gong hotar lag och ordning i de fria samhällena.

Kaos, terror och förstört rykte

Förföljelsen av Falun Gong har utarmat Kina och förstört dess rykte utomlands.

Försöken att bedriva förföljelsen i Kina har förgiftat landets juridiska system. Terror och korruption styr landet, för att tillgodose intressena hos en liten grupp inom kommunistpartiet.

Förföljelsen har utökat partitjänstemännens makt, och de har använt denna nya makt till att utplundra folket, vilket lett till vågor av korruption. Missnöjet är utbrett och partitjänstemännen och de rika är allmänt hatade.

Statsvetaren Murray Scot Tanner beräknade att det förekom 120 000 massincidenter i Kina 2008. Professor Xie Yielang från Pekinguniversitetet, som citerade politisk-rättsliga utskottets statistik, sade att det förekom 230 000 massincidenter i landet under 2009. Antalet protester växer snabbt för varje år.

Samtidigt flyttar partitjänstemännen sina pengar och familjer utomlands och förbereder sig på att lämna det sjunkande skeppet.

Förföljelsen har lagt en ohållbar ekonomisk börda på landet. I förföljelsens tidiga dagar använde Jiang Zemin motsvarande en fjärdedel av Kinas BNP för att förfölja Falun Gong. Den 5 mars i år uppgavs budgeten för att ”upprätthålla stabiliteten” vara 701,8 miljarder yuan, vilket är större än militärbudgeten, på 670,2 miljarder.

Politisk-rättsliga utskottets handlande har fått Hu Jintaos och Wen Jiabaos tal om ett ”harmoniskt samhälle” att framstå som ett skämt, och på grund av utskottets makt och inflytande har Hu och Wen haft svårt att göra sina röster hörda utanför partihögkvarteret.

Jiangs förvandling av politisk-rättsliga utskottet var bakgrunden till Bo Xilais ambition att ta över makten i partiet. Utskottet är som ett damoklessvärd som hänger över alla andra partitjänstemän. När som helst kan det falla över vem som helst, inklusive Hu och Wen.

I det internationella samfundet har förföljelsen kraftigt skadat den kinesiska statens image. Ledarna i Peking har fördömts kraftfullt, och det samlas folk för att protestera var än höga partitjänstemän reser. De som är djupt involverade i förföljelsen har stämts för folkmord och brott mot mänskligheten; Bo Xilai har stämts i 13 länder.

Ett sällsynt historiskt tillfälle

Förföljelsen har lett till katastrof för Kina, men har samtidigt misslyckats, och kommer snart att ta slut. Jiang Zemins löfte i juli 1999 att ”utplåna Falun Gong på tre månader” har visat sig vara tomma ord.

Tiotals miljoner Falun Gong-utövare i Kina fortsätter att tro på sanning, godhet och tålamod. Trots den brutala förföljelsen har de fortsatt att fredligt och rationellt förklara för allmänheten vad Falun Gong är och hur det har förföljts.

Att ha ledare med det moraliska modet att göra det rätta kommer att återställa folkets förtroende och stabilisera samhället.

Trots kommunistpartiets hårda informationsblockad i Kina sprids nu fakta om de påstådda ”1400 fallen”, självbränningsincidenten på Himmelska fridens torg och organskörden från Falun Gong-utövare vida omkring i Kina.

Den nuvarande maktkampen har tvingat Hu Jintao och Wen Jiabao att göra ett val. Endera kommer de att segra över den partifraktion som Zhou Yongkang leder, eller så kommer de att förlora makten och kanske livet.

I detta val ligger en stor och uppenbar möjlighet. Om de och andra högt uppsatta partitjänstemän använder sin makt till goda syften, om de publicerar fakta om Jiang Zemins, Zhou Yongkangs och Luo Gans brott och stoppar förföljelsen av Falun Gong, så kommer de att hjälpa till att normalisera det kinesiska samhället. Det kommer att vara bra för nationen och folket. Att ha ledare med det moraliska modet att göra det rätta kommer återställa folkets förtroende och stabilisera samhället. Hu och Wen kommer att överösas med tacksamhet.

Ett sådant historiskt tillfälle kommer aldrig att komma tillbaka.

Om Hu och Wen missar chansen och fortsätter att sitta tysta, kommer detta oförlåtliga brott – förföljelsen av Falun Gong – att hemsöka dem skoningslöst.

En ny grund

De mer än 100 miljoner Falun Gong-utövare och deras familjemedlemmar, och de hundratals miljoner kineser som håller på att inse kommunistpartiets ondska och Falun Gongs godhet, utgör det kinesiska samhällets mest stabila grund.

En så stor grupp människor reflekterar även folkets vilja till en fredlig övergång från Kinas nuvarande styre. Hu Jintao och Wen Jiabao kan omöjligt stoppa kommunistpartiets upplösning, hur hårt de än försöker. Men de har chansen att rädda sig själva och många andra partitjänstemän från det elände som annars kommer drabba dem när partiet kollapsar. Allt beror på hur de hanterar förföljelsen av Falun Gong-utövare och de brottslingar som är ansvariga för förföljelsen.

Hela landet kommer att finna en ny väg mot framtiden. Så länge som det kinesiska folket återfår sina traditionella moraliska värderingar kommer samhället definitivt att bli mer stabilt. Ett nytt Kina, med goda människor, kommer aldrig att falla i oreda.

Rättvisan kommer ha sin gång

När Sovjetunionen föll samman chockerades människor världen över.

Det kinesiska kommunistpartiet har dödat över 80 miljoner kineser och förföljt hundratals miljoner. Det förföljer fortfarande brutalt godhjärtade Falun Gong-utövare. De ökande protesterna, och de över 100 miljoner kineser som tagit avstånd från kommunistpartiet, har gjort att alla kan se att kommunistpartiets undergång är oundviklig, och nära förestående.

Folk i och utanför Kina måste förbereda sig

Rättvisan har långa armar. De huvudsakliga brottslingarna – Jiang Zemin, Zhou Yongkang och Luo Gan – kommer att stå till svars för sina brott, och vad de gjort kommer att avslöjas. Att ställa de huvudansvariga inför rätta och straffa alla involverade brottslingar är ett nödvändigt steg efter att förföljelsen tagit slut. Världens folk behöver få se den himmelska principen att gott belönas och ont straffas.

De partitjänstemän som tidigare varit eller fortfarande är involverade i förföljelsen, men som ännu har något kvar av sitt samvete, uppmanar vi att ärligt göra bot och bättring och genast upphöra med de onda handlingarna. Bevara alla bevis på förföljelsen, och använd alla lämpliga kanaler för att publicera bevis på andra partitjänstemäns brott mot Falun Gong-utövare.

Wang Lijuns och Bo Xilais öde kan hjälpa dessa partitjänstemän att förstå att deras brott kommer att avslöjas förr eller senare, endera av människor med samvete, eller av deras partikamrater, i maktkamper.

Så snart de känner sin personliga säkerhet hotad i de inre striderna kommer de att agera som Wang Lijun och föra bevis mot sina forna medbrottslingar till allmänhetens uppmärksamhet.

Vi hoppas att de partitjänstemän som fortfarande utvärderar situationen kommer att förstå att partiet är en förfärlig maffia, och inse att det snart kommer att förintas. Att dra sig ur och ta avstånd från partiet är det klokaste valet.

Individer, grupper och nationer runt om i världen står nu inför ett test av deras moral och samvete. Kommer de att stödja det förföljda kinesiska folket? Kommer de att använda de bevis de har, som endera samlats ihop av dem själva eller som de fått av kinesiska partitjänstemän? Kommer de att försvara rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter?

Varje individ, organisation och regering har en roll att spela. Vi hoppas att alla väljer det rättfärdiga och goda och banar väg för en ljus framtid. En enorm omvälvning äger rum framför våra ögon.

Artikeln på engelska.

Artikeln på kinesiska.