Mäktigt vingbrus vid Tåkern


Sverige i korthet belyser lite om vad som händer runt om i Sverige. Aktuellt är bland annat flyttfåglarna som kan beskådas vid Tåkern. Den som kan åka dit får se mängder av fåglar, lyssna till vingbruset och höra deras läten. En mäktig upplevelse.

Östergötlands län: Sjön Tåkern ett utflyktsmål
Ett turistmål så här på hösten är sjön Tåkern, som ligger på östgötaslätten, vid foten av Omberg i västra Östergötland. Tåkern är Nordeuropas förnämsta fågelsjö. Tusentals fåglar är på väg söderut och de rastar just nu vid sjön. Här finns en fältstation och fåglarna har just räknats. Så du kan få lyckan att höra det mäktiga vingbruset från 26 500 änder, 13 000 gäss och 4 700 tranor.

Första parkett är fågeltornet i Hov och den bästa tidpunkten är sen eftermiddag och kväll. Under oktober månad är naturguiden Lars Frölich på onsdagar och söndagar där för att visa och berätta.

Vid Glänås finns ytterligare ett besöksområde vid sjöns södra strand. Om du hör att någon blåser i en flaska, är det faktiskt rördromen som yttrar sig. Här finns också en naturguide och varje lördags- och söndagsmorgon ges guidade vandringar till och med 14 oktober

Båda besöksområdena är anpassade för funktionshindrade. Det är länsstyrelsen i Östergötland som arrangerar dessa guidningar enligt pressmeddelande från verket.

Stockholms län: En riktig nybyggare
En person som kvalificerat sig till Årets nybyggare i Sverige 2007 är Besim Akdogan.

– Jag är uppväxt i Knivsta och flyttade hit när jag var 6-7 år och nu efter så många år i Sverige får jag tävla som årets nybyggare, säger Besim till Epoch Times.

Besim visar sig vara en ung man, lugn och lite blyg. Att stå i fokus för medias intresse känns ovant. Han arbetar helst bara på. Det är han bra på.

Besim Akdogan kom hit från Turkiet 1980. Det nya språket medförde stora svårigheter för familjen och bekantskapskretsen men Besim plockade upp svenskan och hjälpte dem i kontakter med myndigheter och sjukvård. Det var då han upptäckte det stora behovet av sådana tjänster och han startade varefter ett eget företag.

Idag har Omsorgshuset cirka 250 anställda och i måndags fick Besim Akdogan motta ett diplom ur landhövding Per Unckels hand. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och förebilder för invandrare.

Dalarna: Kunskapscentrum för fäboddrift
Säg Dalarna och du börjar redan associera med det vi förknippar som typiskt svensk, fäbodar till exempel. Fäbobruket var som mest utbrett i vårt land just i Dalarna i slutet på 1800-talet. Då mjölkade fäbodtöserna kor och getter och mjölken blev till ost och smör.

I dagens rationella samhälle finns knappt utrymme för fäbodbruk. Men det är ett område som kan utvecklas inom turistnäringen. Men det gäller att dokumentera kunskaperna innan de försvinner.

Kommunfullmäktige i Orsa har därför beslutat att utreda möjligheterna att skapa ett kunskapscentrum för fäboddrift i Orsa efter en motion från centerpartiet. Mikael Thalin var nöjd:

– Ett kunskapscentrum för fäbodbruk sammanfaller med många av våra utvecklingsområden, inte minst turistsatsningen. Tanken är också att vi ska fokusera på personer som redan är engagerade i de här frågorna och utnyttja deras kunskaper.

Östergötland igen: Än så länge finns det fjärilar i hagarna
Sommaren 2004 sprang det omkring folk med fjärilshovar i de svenska hagmarkerna. Hagarna skulle vara 3-8 hektar stora med lövträd och runt om skulle det finnas barrskog. I Västeuropa är den här typen av hagar alltmer sällsynta men vi har dem kvar så länge där finns betande djur.

Resultatet av studien visar en rikedom på fjärilsarter i de örtrika östgötska hagmarkerna. Man hittade 17 153 fjärilar av 64 olika arter. Skogspärlemorfjärilen till exempel återfanns till 65 procent i hagmarkerna men har nästan helt försvunnit i Västeuropa.

– Sverige har ett stort ansvar att bevara dessa arter och miljöer. Om utvecklingen inte kan hejdas riskerar Europa att förlora några av sina artrikaste biotoper, säger Karl-Olof Bergman forskare i bevarandebiologi som nu presenterar resultatet av studien enligt ett pressmeddelande från Linköpings Universitet.