Makten helgar medlen i kommunistpartiets Kina
Man-yan Ng talade även om Kina-frågor med Tobias Elvhage från organisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) på Donners plats i Visby under Almedalsveckan. (Foto: Pirjo Svensson/ Epoch Times)


Kina bakom kulisserna, var temat i ett av föredragen som anordnades av Epoch Times under Almedalsveckan.

Efter föredraget fick Epoch Times ett samtal med föreläsaren och Kinakännaren Man-yan Ng.

Man-yan Ng som är född i Hongkong, har 30 års erfarenhet av den globala marknaden och har tidigare utvecklat ABB:s kontor i Kina. Han är även vd för Epoch Times Europa.

Enligt Man-yan Ng är tillvaron för kommunistpartiet oerhört osäker, och det finns ingen framtid om det inte på allvar börjar respektera mänskliga rättigheter.

Partiet står inför flera utmaningar; korruptionen äter upp partiet inifrån och det kinesiska folket har tappat tron på kommunistpartiet.

– President Xi Jinping försöker nu att återuppväcka kommunistpartiet, och innerst inne är de rädda för att gå under, säger Man-yan Ng.

– Nu har man dammat av Mao och försöker få fram en ny tro. Det är ju som en saga, och som en mardröm för många. Det är inte många som tror på vare sig kommunismen eller Mao längre, fortsätter Man-yan.

Han förklarar att Kinesiska kommunistpartiet egentligen aldrig har trott på kommunismen eller socialismen som ideologi i sin helhet. Det har bara använt sig av de delar från marxismen som tjänade dess syften, vilket är att ta makten genom våldsam revolution och sedan behålla den.

– Ändamålet helgar medlen har alltid varit kommunistpartiets grundläggande motto och kärna, och är den enda principen de verkligen tror på. Varje medel kan de tillämpa för att nå sina syften, från att ge fina presenter till att döda. Och ändamålet är självklart makten, förklarar Man-yan. Och tillägger att om det är det viktigaste att komma ihåg i samröre med partiet.

I kommunistpartiets tappning heter det, ”spelar ingen roll om katten är svart eller vit, så länge den fångar möss”, (citat av den forne parti-chefen, Deng Xiaoping, när han införde statskapitalism i Kina).

– Partiet som förut kritiserade kapitalismen har idag själv blivit den värsta kapitalisten, konstaterar Man-yan Ng.

Moralen har blivit låg, och korruptionen inom partiet och i samhället är komplex. Det kinesiska folket är medvetet om det också.

– Det går ett talesätt bland kineserna, att ”om vi inte bekämpar korruption så går landet under, men om vi på riktigt bekämpar korruption går partiet under”. Så vad ska man göra? frågar sig Man-yan Ng.

Människor är trötta på att bli illa behandlade. Bönderna har blivit de fattigaste av fattiga i Kina. Och missnöjet växer.

– Varje år är det massor av protester, men de är isolerade och inte kopplade som nätverk.

Organiserade stora massprotester skulle kunna innebära ett hot mot partiet, vilket kommunstpartiet mycket väl inser.

– Partiet gör allt för att hindra folket från att organisera sig, säger Man-yan Ng.

Han talade med en högt uppsatt tjänsteman inom den kinesiska polisen för något år sedan. Tjänstemannen sade att om folket skulle lyckas organisera de isolerade protestkrafterna, så skulle partiet bara ha sex månader kvar vid makten.

Nyckeln till fredlig övergång och förändring i Kina är tillgången till fri information, anser Man-yang Ng.

En gång byggde kineserna den mäktiga Kinesiska muren och numer har Kinas kommunistparti skapat den stora internetbrandväggen för att kontrollera folket och blockera tillgången till fri information. Men de som vill kan hitta en väg förbi blockaden och internetpolisens vakande öga.

– I dag finns det underjordiska system som folk använder sig av för att skaffa information; program som bland annat skapats av Falun Gong-utövare i Kina, och verktygen blir alltmer sofistikerade, säger Man-yan.

Partiets framtid ser ganska mörk ut, säger Man-yan. Men han är trots allt ändå optimistisk, och tror att det till slut blir bra för det kinesiska folket.

Och det behöver inte bli en våldsam revolution.

– Rädslan för revolution finns där, då alltför många kineser har upplevt skuggan av kulturrevolutionen, säger Man-yan Ng.

Om den nye presidenten kan lyckas ge en ny framtid till Kina, beror mycket på om han genom reformer kan förbättra de mänskliga rättigheterna och ge rättvisa för folket.

– Om han bara går ut för att rädda partiet, då blir det ingen förändring för landet, förklarar Man-yan Ng, och tillägger lite skämtsamt,

– Även maffian kan byta ut ledaren om den gamla inte duger, men den blir inte bättre för det.

– Om de kan, borde de verkligen respektera människovärdet och mänskliga rättigheter, avslutar Man-yan Ng.

Man-yan Ng har 30 års internationell erfarenhet av den globala marknaden. Från 1992 till 2011 var han vice president på ABB inom området kraftautomation. Man-yan Ng har hållit uppskattade föreläsningar om kinafrågor såväl i Europaparlamentet som andra nationella parlament.