Magna Charta för känsligt för kommunistpartiets universitet
En kopia av Magna Charta som finns i Salisbury Cathedral i England. (Matt Cardy/Getty Images)


Det världsberömda engelska rättighetsdokumentet Magna Charta, som ska ställas ut i Kina, har visat sig vara politiskt känsligt för kommunistpartiet.

Dokumentet, från 1215, anses ha inspirerat till bland annat FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna, och ett av originalmanuskripten skulle ha visats på det prestigefyllda Folkuniversitetet i Peking. Nu har dock myndigheterna fått kalla fötter och flyttat det till brittiska ambassaden, enligt Radio Free Asia (RFA).

Dokumentet, som bland annat sätter gränser för statsmakten och förbjuder godtyckligt fängslande, kan möjligen ha uppfattats som för politiskt tveksamt eller omstörtande för att visa upp på det universitet som grundats av kommunistpartiets centralkommitté.

– Det skulle ses som att det reflekterar partiets politik och vilken propagandalinje gällande västliga demokratiska värderingar som dess ledare stöder. Det är en nedgradering att de flyttar utställningen till brittiska ambassaden, sade Li Xiaobing från University of Central Oklahoma till RFA.