Made in China - till vilket pris
SCRIC:s ordförande Petra Lindberg, här i montern på MR-dagarna i Stockholm, tillsammans med Falun Gong-utövaren Zheng Lu som för närvarande söker asyl i Sverige på grund av förföljelsen i Kina. Zheng Lu är aktiv inom SHRIC. (SHRIC:s foto)


Kina, en växande supermakt. På alla nivåer görs affärer med Kina, men många kineser får betala dyrt för de låga priserna. Organisationen SHRIC, Supporting Human Rights in China, belyser grova människorättsbrott som regimen begår mot sin egen befolkning. De närvarade på människorättsdagarna i Stockholm 14-15 november.

Människorättsfrågor i Kina berör oss nordbor i allra högsta grad, anser SHRIC:s ordförande Petra Lindberg:
– Kina är en del av vår värld och ett land som påverkar oss väldigt mycket. Vi handlar kinesiskt, gör affärer med dem, vi träffar kineser som är ute och reser och vi reser dit. Kina är inte ett land långt där borta.

MR-organisationen SHRIC bildades 2005 och verkar för olika förtryckta grupper i Kina. Föreningen uppmärksammar till exempel den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong-utövare, tibetaner, dissidenter, kristna, mongoler och uigurer i Kina. Man informerar även om tvångsaborter, organstölder och arbetsläger.

På MR-dagarna upplever Petra Lindberg att hon har haft tid att prata och diskutera ingående och på djupet med besökare, sprida den kunskap som finns inom organisationen. 

– Vi vill uppmärksamma brotten mot mänskliga rättigheter i Kina, om arbetslägren och missförhållandena där. 256 av arbetslägren är enligt Laogai Research Foundation registrerade som företag. Produkterna som tillverkas där exporteras bland annat till Europa, och det är svårt för oss att veta om produkterna har tillverkats i arbetsläger.

SHRIC hade även en petition på MR-dagarna som ska skickas in till Sveriges regering och riksdag, en vädjan om att de öppet ska kräva av Kina att bland annat frige alla samvetsfångar och stänga ned alla arbetsläger.

– Många blir förvånade när de kommer till vår monter, de har inte känt till att situationen är så pass allvarlig som den är i Kina. Speciellt när det gäller organstölder och arbetsläger, berättar Petra Lindberg.

Det var i början av 2006 som det började framträda personer som vittnade om systematiska organstölder från fängslade Falun Gong-utövare i Kina. Det vittnades om att grupper av Falun Gong-utövare utgjorde levande organbanker, och att utövarna dog när organen avlägsnades. Kanadensarna Matas och Kilgours oberoende utredning Bloody Harvest (Blodig skörd) bekräftar att stölderna äger rum, och att organen sålts för profit på en luckrativ marknad. 

Såväl arbetslägren som organstölderna i Kina har varit uppe i FN, men trots brottens allvarlighetsgrad är det generellt sett låg kännedom kring frågorna, anser Petra Lindberg.

– Media har en stor roll här. Mainstreammediernas sätt att hantera saker i allmänhet går som i vågor. Som innan OS till exempel var MR-brott i Kina på tapeten, och sedan blev det ganska tyst tills händelser som självbränningarna i Tibet. Eftersom läget i Kina är så allvarligt borde det bevakas hela tiden, man ska inte släppa blicken från det. Det händer varje dag, inte bara vid speciella tillfällen.

Petra Lindberg tycker att det är som ett dåligt skämt att påstå att människorättssituationen har förbättrats i Kina.
– Självbränningarna i Tibet är ett tecken på att ingenting har förbättrats. Situationen har blivit mycket värre efter OS, trots att regimen lovade en förbättring. Det är tydligt vart deras värderingar står. Den totalitära regimen har ingen respekt för liv – inte för människor, inte för djur, inte för naturen. 

Om det hade funnits ytterligare ett Per Anger-pris, då hade Petra Lindberg utan att blinka givit det till den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng, för hans mod och hans kamp för införande av mänskliga rättigheter i Kina.
– Och för hans outtröttliga arbete för att stå upp för de utsatta grupperna i Kina. Gao Zhisheng har verkligen civilkurage. De torterade honom och hotade att döda honom om han trädde fram i offentligheten igen. Han trädde fram igen, och sedan dess har han varit försvunnen, berättar Petra Lindberg.