Macaus invånare protesterar mot KKP:s lagstiftning
Medborgargrupper i Macau som starkt är emot införandet av Artikel 23. (Foto: Xu Xia/ Epoch Times)


Den 22 oktober påbörjade guvernören Edmund Ho Hau-wah officiellt lagstiftningsprocessen för att införa ‘Artikel 23’ i Macau. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) införde Artikel 23 i Hongkong 2003. En halv miljon Hongkongbor gick ut för att demonstrera och lagstiftningsprocessen hejdades därför på obestämd tid.

Sedan Hongkong och Macau återförenades har Peking varit än mer påstridig i fråga om Artikel 23. En lag som syftar till att förbjuda utländska politiska grupper att genomföra aktiviteter som skulle kunna ”äventyra statssäkerheten”. Artikel 23 innebär också restriktioner för regionala politiska grupper som inte skulle tillåtas etablera förbindelser med utländska grupper som uppmuntrar till aktiviteter som enligt regimen skulle ”äventyra säkerheten”.

Den mest omstridda frågan i Artikel 23 är dess vaga definition av vad en ”politisk grupp” är eftersom den inkluderar alla religiösa, men även olika människorättsgrupper.

Den kräver även att Hongkong och Macau antar KKP:s statssäkerhetskoncept från Kina, vilket i praktiken innebär att vadhelst som anses vara ett hot mot säkerheten i Kina även skulle anses vara ett hot i Hongkong och Macau.

De som bryter mot lagen kan dömas till upp till 25 års fängelse.

Medlemmar från Demokratiska Initiativet, en regional människorättsgrupp, skickade ett brev till Macaus regering efter att det blivit känt att de påbörjat lagstiftningsprocessen för Artikel 23.

I brevet står att läsa:
”Lagstiftning om Artikel 23 måste vara i linje med internationell standard för mänskliga rättigheter och de två fördragen från Johannesburgkonventionen. (Lagstiftningen) får inte anklaga (någon) eller leda politiska utredningar baserat på tal och bör införa universell rösträtt snarast möjligt så att medborgarna kan övervaka regeringen på ett effektivt sätt.” 

Lei Kin-lun från Demokratiskt Initiativ sade:
– Vi kan inte tolerera politiska utredningar och anklagelser mot (personer) baserat på vad de säger med hänvisning till Artikel 23. Vidare så kan vi absolut inte acceptera ett politiskt verktyg som förtrycker oliktänkare och olika röster i samhället.

Lei är orolig för att yttrandefriheten, demonstrationer och politiska aktiviteter i Macau kan komma att förbjudas så snart lagstiftningen har trätt i kraft.
– Allas yttrandefrihet är involverad i den (föreslagna) lagen.

Lin som bor i Macau liknar Artikel 23 vid en kniv mot varje invånares strupe som begränsar de friheter som nu finns i landet.

– I demokratiska samhällen skulle kritik mot ett politiskt parti aldrig tolkas som kritik mot nationen, men det kinesiska kommunistpartiet (KKP) döljer koncepten och blandar ihop KKP med nationen, säger en Falun Gong-utövare i Macau, Song.

Song förklarar att om man kritiserar KKP ses det som kritik mot och ett försök till att störta landet Kina.

– Till exempel, om Falun Gong-utövare i Macau samlas kommer polisen att utan laglig grund kunna ingripa mot dem trots deras annars lagliga sammankomst. Macau-polisens redan olagliga ageranden skulle intensifieras om en Artikel 23 trädde i kraft, säger Song.

Au Kam-sun från Macaus lagstiftande råd menade att det inte finns någon tydlig definition för ”politiska grupper” i lagen och att detta faktum utgör ett kryphål. Det finns behov av att göra en klar reglering i lagen.

Översatt från engelska:
http://en.epochtimes.com/n2/world/communist-legislation-that-failed-in-hong-kong-in-2
003-has-surfaced-in-macao-6162.html

Macao (Machiao; 馬交), på portugisiska Macau, är en speciell administrativ region på en liten halvö i södra Kina, 65 km väster om Hongkong. (Wikipedia)