Lycklig den som bor i Danmark
Lycka är mångfacetterad. (Foto: Photos.com)


I en ny rapport som släpptes den 9 september konstateras att norra Europa har de mest välmående medborgarna. Danmark kommer på första plats medan Sverige får nöja sig med en femteplacering.

Invånare i 150 länder har medverkat i en gallupundersökning under perioden 2010 till 2012.

Enligt rapporten har följande länder de mest välmående medborgarna:

1. Danmark
2. Norge
3. Nederländerna
4. Schweiz
5. Sverige

Kanada är rankad som nummer 6, Australien 10, USA 17, Storbritannien 22, Tyskland 26, Japan 43 och Kina kommer på plats nummer 93.

I World Happiness Report avslöjas fascinerande trender av vad som ligger till grund för bedömningen av hur lyckligt ett land egentligen är.

Några viktiga faktorer för välbefinnandet var bland annat: Att ha någon att lita på, förväntan om god hälsa, upplevd frihet att välja, frihet från korruption och BNP per capita. 

För beslutsfattare är
det viktigt att veta vad som påverkar välbefinnandet. Vissa studier visar mental hälsa som den enskilt viktigaste faktorn för om en person är lycklig eller inte. Även i rika länder är mindre än en tredjedel av psykiskt sjuka människor under behandling. Med bra och tillgänglig kostnadseffektiv behandling av depression, ångest och psykos skulle lyckan i världen öka betydligt.

Rapporten visar också viktiga bieffekter av välmående. Lyckliga människor lever längre, är mer produktiva, tjänar mer och är också bättre medborgare. Så välbefinnandet behöver utvecklas både för ens egen skull och dess bieffekters skull.

Den första undersökningsrapporten om välmåendet i olika länder, World Happiness Report, släpptes förra året. Den nya rapporten är utförligare och analyserar mer i detalj, undersöker trender över tid och bryter ner varje lands poäng i olika beståndsdelar så att medborgare och beslutsfattare kan förstå sitt lands ranking.

Rapporten är utgiven av FN:s Sustainable Development Solutions Network (SDSN) under överinseende av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.