Lycka smittar
Delad glädje är dubbel glädje. (Foto: Sascha Schuermann/AFP/DDP)


En nyligen publicerad studie i British Medical Journal visar att lycka smittar. Ju fler lyckliga människor du känner, desto troligare är det att du själv blir lycklig och känner glädje.

Att omge sig med lyckliga människor gör att man själv blir lyckligare, konstaterar författarna till studien som finns publicerad i British Medical Journal.

Forskarna Nicholas Christakis från Harvard Medical School och James Fowler från University of California, San Diego, analyserade fakta som samlats in inom Framinghamstudien för att ta reda på om lycka kan spridas vidare från person till person och om kollektiv lycka återfinns inom sociala nätverk.

Studien visar att lycka eller välbefinnande sprider sig i tre led: till ens vänner, vänners vänner och vänners vänners vänner.

Forskningsprojektet som har pågått i över 20 år visar att de personer som har mest sociala kontakter – vänner, äkta par, grannar, släktingar – var de lyckligaste. Lyckliga makar hjälper också till att öka lycka och välbefinnande men dock inte lika mycket som vänner av samma kön.

De båda forskarna uppskattar att varje vän som är lycklig ökar chanserna till att själv bli lycklig med 9 procent, medan buttra vänner minskar lyckan med omkring 7 procent.

Avståndet till var man bor vänner emellan har också betydelse för hur lycklig man är. Har man en lycklig vän inom 1,6 kilometers avstånd ökar chanserna med 25 procent till att man själv finner lycka och glädje.

Christakis och Fowler har tidigare visat i en annan studie att fetma och rökning också sprider sig socialt precis som lycka.