Lungcancer vanligaste dödsorsaken i Peking
Smog i Peking den 1 november 2011. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Lungcancer dödar flest människor i Peking enligt kinesiska statliga källor. Antalet personer som fått diagnosen lungcancer har ökat med nära 60 procent under de senaste tio åren. Den kinesiska regeringen har dock inte angett luftföroreningar som den troliga orsaken till att den här cancerformen har ökat så snabbt, rapporterar radio Sound of Hope.

Enligt Jinghua Times har en tjänsteman vid Pekings Hälsobyrå sagt att lungcancerfrekvensen har ökat med 56,35 procent mellan 2000 och 2009. Män löper 1,72 procent större risk än kvinnor att utveckla lungcancer. Av alla cancerpatienter är dödligheten högst bland lungcancerpatienterna i Peking. Var femte cancerpatient får diagnosen lungcancer.

Tjänstemannen betonade hur viktigt det är att sluta röka för att skydda sig mot cancer. Han gav också rådet att steka mindre och på så sätt minska på oset vid matlagningen.

Den amerikanska ambassaden i Peking har gjort oberoende kontroller av luftkvaliteten för att värna om personalens hälsa. Resultaten finns publicerade på Twitter. Testerna visar att halterna av luftföroreningar ofta är så höga att de är hälsovådliga, särskilt på grund av höga halter av mycket små partiklar (PM 2,5), vilka kan komma in i lungorna och till och med nå blodbanorna.

Tjänstemännen inom kinesiska kommunistpartiet andas emellertid inte samma luft. Enligt en rapport nyligen försågs deras arbetsplatser och bostäder vid Zhongnanhai med över 200 luftrenare från Changsha-baserade Yuanda-gruppen. På sin webbsida skröt företaget om att det varit lätt att sälja och sade också att ”det är till stor nytta för folket om nationens ledare förses med ren och hälsosam luft”.

Översatt från engelska.