Lundsbergs skola uppe i Högsta förvaltningdomstolen
Lundsbergs skola. (Foto: Allmän egendom)


Fallet med Skolinspektionens tillfälliga stängning av Lundsbergs skola har vandrat genom olika domstolar och hamnade till sist hos Högsta förvaltningsdomstolen som fann att Skolinspektionen hade gjort rätt.

Elever på skolan hade utsatts för kränkande behandling på elevhemmet och frågan var om det var Skolinspektionens ansvar att ha tillsyn över elevhemmet.

Det ansåg inte förvaltningsrätten i Stockholm i höstas och upphävde den tillfälliga stängningen av skolan och eleverna kunde återuppta studierna.

Förvaltningsrättens dom överklagades emellertid och frågan hamnade i slutänden hos Högsta förvaltningsdomstolen som redde ut frågan.

Sett ur elevernas synvinkel kan kränkningen ha kunnat påverka både deras skolgång och tryggheten i skolan. Dessutom ägde kränkningen rum på elevhemmet som kan betraktas som en integrerad del av skolverksamheten.

Det fanns alltså ett samband mellan kränkningen och skolans verksamhet och då hade skolans stiftelse, som huvudman för både skol – och internatverksamheten vid Lundbergs skola, skyldighet att vidta motåtgärder.

Eftersom det förekommit
kränkningar tidigare kontrollerade Skolinspektionen vad som gjorts vid förra tillfället. Bristen på motåtgärder fick Skolinspektionen att stänga skolan.

Skolstyrelsen har behörighet att kontrollera vilka åtgärder stiftelsen vidtar, fastslog Högsta förvaltningsdomstolen.

Elisabeth Rynning, justitieråd vid Högsta Förvaltningsdomstolen, sade till SR att domen gäller Lundsbergs skola, en internatskola.

”Och sedan kan man
i större eller mindre utsträckning dra slutsatser om vad som skulle gälla i likartade fall eller i situationer”, sade justitierådet.

Däremot omfattas inte själva elevhemmen av Skolinspektionens tillsynsansvar, och inte heller har de tillsyn över internatverksamheten.