Lundsbergs skola stängs
Lundsbergs skola. Foto: Allmän egendom)


Efter en tortyrliknande så kallad nollning av förstaårselever vid Lundsbergs skola, beslutade skolinspektionen på onsdagen att skolan ska stängas.

Den anrika internatskolan Lundsberg i Värmland där bland andra prins Bertil och Carl Philip har gått, får tillfälligt verksamhetsförbud enligt Skolinspektionens beslut.

Grunden till beslutet var en ”nollning”, där elever bränt förstaårselever med heta strykjärn på skolans elevhem.

Skolinspektionens generaldirektör Marie Begler sade i ett pressmeddelande att beslutet fattats med hänsyn till elevernas hälsa och säkerhet. Majoriteten av eleverna tillbringar hela dygnet på skolan och dess elevhem.

”Utsatta elever på en internatskola är i en extra svår situation, eftersom de inte kan gå hem och den direkta kontakten med föräldrar och andra utanför skolan är begränsad”, sade Begler.

Skolan kommer nu, i enlighet med Skolinspektionens uppmaning, att fokusera på att kontakta elevernas hemkommuner och arrangera hemtransporter för alla elever, skriver de på sin hemsida.

Skolan meddelar att de avser att vidtaga nödvändiga åtgärder för att uppfylla skollagens krav gällande trygghet och studiero, och se till att skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.