Luftföroreningar kan påskynda demens
Forskning visar att de kognitiva förmågorna hos äldre försämras snabbare i områden där luftkvaliteten är sämre.(Foto: AFP/Philippe Huguen)


Långvarig exponering för en viss typ av luftföroreningar kan påskynda försämringen av de kognitiva funktionerna hos äldre, enligt en ny amerikansk studie.

Forskare vid Rush Institute of Health Aging i Chicago har studerat hur mikropartiklar i luftföroreningar påverkar de kognitiva förmågorna hos äldre människor under en längre tid.

Som underlag använde de sig av data från en amerikansk populationsstudie ”Nurses’ Health Study”, som följt 19 409 äldre kvinnors hälsa under en lång tid.

Från den omfattande studien sammanställdes uppgifter om kvinnornas kognitiva förmågor och information om luftkvalitet där kvinnorna levde.

Forskarna såg att kvinnor som exponerats en längre tid för högre nivåer av de specifika partiklarna i miljön upplevde en tydlig nedgång i sina kognitiva funktioner.

Partiklarna som är ytterst små, 10 mikrometer (en tusendels mikrometer), kan nå hjärnan via lungorna eller näsan.

Forskarna anser att om deras resultat kan bekräftas av ytterligare forskningsstudier måste luftföroreningarna  minskas för att undvika en framtida ökning av kognitiv nedsättning och demens hos befolkningen.

Resultaten av studien har publicerats i Archives of Internal Medicine.