Lu Gongs dygdiga karaktär ändrade människors hjärtan


Lu Gong levde under Östra Handynastin (25-220 e. Kr.) Han studerade De fem klassikerna och Lu-poesi när han var mycket ung. Tack vare studierna blev han välkänd för sina omfattande kunskaper, trots att han var mycket fattig. Den här berättelsen handlar om hur Lu Gongs godhet påverkade hans omgivning.

Även guvernören högaktade Lu Gong och skickade säd till honom varje år, men Lu Gong accepterade aldrig det. Guvernören ville även ge honom officiell status, eftersom han var för ung för ett ämbete, men Lu Gong avböjde artigt det också.

När Lu Gong var äldre blev han guvernör i länet Zhong Mou. Under sin ämbetstid vann han folkets beundran på grund av sin stora dygd och sitt moraliska uppförande. Istället för att använda straff fick hans dygdiga karaktär människors hjärtan att förändras och bli goda. Under sin ämbetstid, var människor ärliga och levde i fred.

Vid ett tillfälle klagade en man till Lu Gong att någon med namnet Ting Chang hade lånat hans ko och vägrade lämna tillbaka den. Följaktligen togs Ting Chang in för förhör.

– Du lånade någons ko och då bör du lämna tillbaka den efter att arbetet är klart. Nu har ägaren kommit till mig för att klaga. När du lämnat tillbaka kon, bör du även be om ursäkt.

– När lånade jag hans ko? Det är min ko, svarade Ting Chang.

– Det där är inte sant, du lånade min ko, men varför erkänner du det inte, undrade mannen.

Ting Chang svarade:

– Han hittar på det här! Varför skulle jag låna en ko av honom?

Lu Gong suckade djupt.

– Det finns ingen anledning att gräla. Det spelar ingen roll vem en av er som har rätt. Det är jag som har ansvaret. Jag har misslyckats med att förändra er till människor med hög moral. Jag tror att detta är mitt fel.

Därefter tog han av sig ämbetskläderna och stod i begrepp att avgå från sin post.

– Var snäll och sluta inte, bad hans underlydande honom med i tårar i ögonen.

– Lämna oss inte, bad alla invånarna.

– Var snäll och sluta inte. Jag avstår från min ko, sade kons ägare.

Efter att ha sett detta, skämdes Ting Chang. Han sade:

– Jag gjorde ett misstag. Djävulen fick mig att göra detta. Jag lämnar tillbaka kon till honom. Vänligen straffa mig för mitt brott.

Ting Chang medgav till slut att han handlat fel. Lu Gong bad Ting Chang att återlämna kon och straffade honom inte. Invånarna rördes över hur Lu Gong hade hanterat situationen.

Vid ett annat tillfälle, invaderade gräshoppor alla län med undantag av Zhong Mou. Minister Yuan An från Henanprovinsen fick höra talas om det och trodde inte riktigt på det. Han skickade Fei Qin, en tjänsteman, för att undersöka saken. Vid ankomsten, slog Lu Gong följe med Fei Qin för att inspektera fälten. Fei Qin satt under ett mullbärsträd och såg en fasan falla från himlen och ett barn som lekte i närheten.

– Varför fångar du inte fågeln, frågade Fei Qin barnet.

– Hon kläcker babyfasaner så jag tycker synd om henne, svarade barnet.

Fei Qin reste sig omedelbart efter att ha hört detta och åkte tillbaka för att rapportera till Yuan An.

– Det finns tre ovanliga saker i Zhong Mou länet. För det första, vill gräshopporna inte invadera länet. För det andra, är även fåglar och djur försänkta i medkänsla. För det tredje, människor och barn har godhet i hjärtat. Om jag hade stannat kvar där lite längre, skulle jag bara ha stört den godhet som präglade länet.

Minister Yuan An rapporterade Lu Gongs goda gärningar till det kejserliga hovet.

Efter att Lu Gong avslutat sin ämbetsperiod i Zhong Mou länet, förflyttades han till det kejserliga hovet på grund av sina enastående prestationer och befordrades till premiärminister.

Lu Gong var en dygdig tjänsteman som betonade vikten av gott moraliskt uppförande. Folket älskade honom eftersom han styrde med rättfärdighet och godhet. Historier om hur hans dygd förändrade människors hjärtan har berättats i generationer. Även i dag visar berättelserna människors godhet och toleransens påverkan.

Översatt från engelska http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22849/