London tände facklan för mänskliga rättigheter
Edward McMillian-Scott, vice ordförande i EU-parlamentet, talar den 25 oktober på en presskonferens om Fackelstafetten för mänskliga rättigheter i London, här med Lord Hilton (t.v) och vice ordföranden för London Assembly, Brian Coleman (t.h). (Simon Gross/The Epoch Times)


Sju facklor bars genom Londons gator med budskapet att de olympiska spelen inte bör hållas i Peking då man trampar på människornas rättigheter.

Processionen var ”Facklan för mänskliga rättigheters” 37:e anhalt på sin resa runt världen. Personer som engagerar sig för demokrati och representanter för förföljda religiösa grupper i Kina deltog på eventet, som stöddes av politiker och idrottare.

Fackelstafetten etablerades av människorättsgrupper för att visa att de är emot att spelen hålls i Kina då kränkningarna av de mänskliga rättigheterna pågår.

John Bicourt, en före detta OS-tränare sade:

– Världen måste uppmärksamma att Kinas regering fram till idag misslyckats med att sätta stopp för de pågående, fasansfulla kränkningarna av mänskliga rättigheter i landet och mot dess eget folk. Som principiellt villkor och förståelse av att ha tilldelats OS 2008 i Peking gjorde de kinesiska myndigheterna klart och förband sig otvetydigt att upphöra med kränkningarna av mänskliga rättigheter i hela landet. Sorgligt nog och helt oacceptabelt har de inte levt upp till det. Världens opinion måste kräva att den Internationella olympiska kommittén, som tilldelade Peking spelen, ska hota med att flytta spelen från Kina.

Kina anses vara en av världens värsta förbrytare mot mänskliga rättigheter och hundratusentals regimkritiker, tibetaner, uighurer och Falun Gong-utövare fängslas och torteras rutinmässigt i landets ”omskolningsläger.”

Tiotusentals fångar tros avrättas varje år och landet har nyligen kritiserats för att tillåta att organ stjäls från Falun Gong-utövare som fängslats utan rättegång.

Facklorna tändes strax efter klockan 15 på Trafalgar Square förra torsdagen av London Assemblys vice ordföranden Brian Coleman och vice talmannen i EU-parlamentet Edward McMillian-Scott, som nyligen besökte landet för att rapportera om situationen i Kinas arbetsläger.

Processionen färdades genom staden till den kinesiska ambassaden på Portland Place, där protesterande tysta stod i en ljusvaka till klockan 20.

Såväl tidigare olympiaddeltagare som politiker deltog vid händelsen, många av dem uppmanade till bojkott av OS.

Brian Coleman sade:

Det jag uppmanar till är helt rimligt, att anständiga brittiska politiker ska tacka nej till inbjudan till OS 2008, om det inte sker betydande förbättringar för mänskliga rättigheter i Kina. Jag manar speciellt att den som segrar i Londons borgmästarval i maj nästa år inte ska åka till OS för att ta emot flaggan. Jag säger inte åt idrottsmän och -kvinnor vad de ska eller inte ska göra. Men jag säger att anständiga politiker som faktiskt engagerar sig i människorättsfrågor inte skall åka till OS nästa år under det att det fortfarande finns en kinesisk, olagligt fängslad person eller att det fortfarande finns kinesiska medborgare i koncentrationsläger, eller att Falun Gong fortfarande förföljs.

Stafetten, som var i Dublin förra veckan och hölls i Sydney förra lördagen, och härnäst kommer till Washington, är organiserad av Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG) (Koalitionen för utredning av förföljelsen av Falun Gong), och består av journalister, advokater och medicinska yrkesutövare.

Förföljelsen av Falun Gong hade sin början i juli 1999. Falun Gong, som är en fridfull kultiveringsmetod, övades innan förföljelsen av 100 miljoner kinesiska medborgare.

Förföljelsen av Falun Gong har blivit en av de värsta exemplen på brott mot mänskliga rättigheter i Kina.

Edward McMillan-Scott sade på en presskonferens innan facklan tändes:

– Jag är övertygad om att sedan 1999, när förtrycket började, har fler än 3000 Falun Gong-utövare dött av tortyr. Enligt mitt mening är detta folkmord. Så när personer beskriver OS 2008 som ”folkmords-OS” hänvisar de vanligtvis, som Mia Farrow, till Darfur. När jag säger ”folkmords-OS” menar jag folkmord inne i Kina, mot religiösa grupper, speciellt Falun Gong.

Processionen bestod av grupper såsom Federationen för ett demokratiskt Kina, Fria Tibet och Fria Burma.

För att visa att demonstrationen var en global händelse klädde sig deltagarna i traditionella dräkter från länder som Nya Zeeland, Italien och Skottland.

Fackelstafetten började den 9 augusti på Syntagma Square i Aten.

Översatt från version