"Lokalambassader" i Peking ska stänga
Bilden visar två personer som sover på gatorna under tiden de besöker appellationskontoret. (Foto: Radio Free Asia)


En högt uppsatt regimföreträdare citerades i statliga nyhetsbyrån Xinhuas Outlook Weekly, där han sade att sambandskontoren på de lägre nivåerna (härader och kommuner) som fungerar som lokala ambassader för resten av Kina i Peking ska stängas inom de kommande sex månaderna. Nyheterna har satt igång spekulationer om hur denna omorganisation kommer påverka regimens sätt att arbeta.

I artikeln står att det finns över 10 000 sådana sambandskontor i Peking som kostar mer än tio miljarder yuan om året. Alla kontor ska stängas förutom de som tillhör de högsta administrativa nivåerna, som provinser, direktadministrerade kommuner, autonoma regioner och speciella ekonomiska zoner.

En chef på Henanprovinsens appellationskontor i Peking bekräftade till RFA att tusentals sambandskontor i Peking kommer att stängas, men han har ännu inte fått något officiellt meddelande. När han frågades om spekulationerna kring huruvida kontoren kommer leva vidare i någon form sade han:

– De kanske kommer att bli hemliga eller så byter man namn på dem. Det är svårt att säga.

Människorättsaktivisten Liu Anjun anser att sambandskontoren har tjänat som en ”plattform för inofficiella operationer”. Han säger att de finns till för att mörklägga skandaler som hur lokala ämbetsmän förtrycker medborgare och hur de samarbetar med lokala intressegrupper.

– De tjänar också som en kontakt för lokala ämbetsmän som vill muta personer i centralregeringen för att bli befordrade, sade Liu.

Artikeln i Outlook Weekly
nämnde inte de människorättskränkningar som dessa kontor anklagats för att begå, såsom våld mot petitionärer och uppförandet av ”svarta fängelser”. Att gripa petitionärer som kommer till Peking för att söka rättvisa och skicka tillbaka dem till sina områden kallas ”bevarande av stabilitet”.

I augusti förra året begav sig en 21-årig kvinnlig petitionär vid namn Li Ruirui från Anhuiprovinsen till Peking för att lämna in ett klagomål. Hon hejdades av personal vid Anhuis sambandskontor och hölls i ett ”svart fängelse” i ett hotell där en säkerhetsvakt enligt uppgift ska ha våldtagit henne.

Sambandskontoren får mycket pengar för detta ”stabilitetsbevarande”.

– I praktiken har petitionärerna blivit en inkomstkälla för de lokala tjänstemännen, sade Liu.

Yang Qiuyu, som petitionerar i Peking, sade att när polisen griper petitionärer lämnar de i hemlighet över dem till sambandskontoren. Polisen ignorerar klagomålen om sambandskontorens illegala aktiviteter eftersom anställda på kontoren mutar dem, enligt Yang.

Advokaten Teng Biao tror att kontoren kommer leva vidare även om deras yttre form kan komma att ändras.

– Så länge det finns petitionärer kommer de här ingripandena att fortsätta, sade han.

Outlook Weekly rapporterade om korruptionsrelaterade brott som begåtts av sambandskontoren i en artikel som publicerades den 23 juli 2005.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28839/