Lokala domstolar ska fråntas rätten att utfärda dödsdomar, kräver lagexperter.


100 kinesiska lagexperter skrev nyligen under ett brev som kräver att lokala domstolar i Kina ska fråntas rätten att utfärda dödsstraff. Det skedde i samband med ett seminarium i Peking den 30 augusti, som hölls på den kända kvinnliga advokaten Chen Yueqins advokatbyrå. Många kända advokater och andra experter deltog.

Sedan 1983, då regimen genomförde en ”slå till hårt”-kampanj mot brottslighet, har de lokala domstolarna i Kina rätt att utfärda dödsstraff, något som annars ligger i händerna på Högsta domstolen. Många anser att detta har öppnat väg för många orättvisa och snabba avrättningar, och att lagen tolkas helt olika av olika lokala domstolar, vilket innebär att något som i en del av landet leder till fängelsestraff kan leda till dödsstraff i en annan.

Det anses allmänt att dödsstraffet missbrukas av de lokala domstolarna, och det legala läget är inte helt glasklart. Dödsstraff kan, enligt lagtillägget från 1983, utdömas för ”mord, våldtäkt, plundring och andra brott”. Professor Lu Jianping menar att detta strider mot två artiklar i Kinas kriminallag, som modifierades 1996 respektive 1997. Det finns en regel som säger att nya lagar är överordnade äldre, i det här falllet den från 1983, samt att högre lagar, som i det här fallet kriminallagen, ska gälla över lägre lagar. Följaktligen strider de lokala domstolarnas rätt att utfärda dödsstraff mot lagen och konstitutionen, menar han.

Professor Qin Hongda vid Marylanduniversitetet menade att kinesiska myndigheter är känsliga för politiska klimat och svängningar, och förordningar från regeringen tillmäts under olika kampanjer större betydelse än lagen. Under ”slå till hårt”-kampanjen på 80-talet började man tillämpa snabba domslut, och resultatet blev att människor avrättats på orättfärdiga grunder. Eftersom Högsta domstolen är relativt återhållsam med dödsstraff, skulle antalet avrättningar minska om bara den hade rätten att utdöma dem, menar han.

Enligt en domare i Högsta domstolen har man redan fattat ett beslut om att rätten att utdöma dödsstraff ska fråntas de lokala domstolarna. Kina är det land i världen som utför flest avrättningar, och rättssäkerheten har i vissa fall visat sig mycket låg, då personer avrättats mycket snabbt och sedan visat sig vara oskyldiga. Just den här sortens oåterkalleliga misstag vill man i framtiden undvika, enligt Chen Yueqing.

Källa: Voice of America.

(http://www.theepochtimes.com/news/6-9-4/45626.html)