Lokala aktörer gör mer nytta men får mindre bistånd
Övervägande bistånd ges till internationella och regionala aktörer, men det är de lokala som gör störst nytta vid katastrofer, visar Röda korset-rapport. På bilden Nepal efter en jordbävning som dödade tusentals människor i april, 2015. (Foto: Palani Mohan /IFRC)


Mindre än två procent av det totala biståndet för humanitära insatser i katastrofområden når lokala och nationella aktörer.

Detta är en obalans som fått huvudfokus i Röda Korsets World Disasters Report 2015 som lanseras idag, torsdag. De lokala aktörerna är effektivast i att stödja befolkningen under katastrofsituationer.

– Det beror bland annat på att de har ett annat, ofta mer relevant, perspektiv. De kan språket, förstår seder och normer i lokalsamhället, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Svenska Röda Korset, i ett pressmeddelande.

Idag går nästan all humanitär finansiering till de internationella och regionala aktörerna.

– Vi vill därför se mer pengar till de lokala aktörerna och ett mer jämlikt partnerskap, säger Ulrika Årehed Kågström.