Löfven vill ena Sverige för att snabbare etablera flyktingarna
En snabb etablering av flyktingarna i samhället är viktig, säger Stefan Löfven. Foto: Janerik Henriksson/ Getty Images


Med piska och morot vill regeringen ena Sverige för en snabbare etablering av flyktingar.

– Alla kommuner ska ta ett ansvar, ingen ska smita undan, säger Löfven.

Idag presenterades regeringens och Vänsterpartiets satsningar på jobb, boende, skola och ett bättre mottagande i samhället. För detta avsätts 1,8 miljarder kronor netto för 2016.

Vid torsdagens pressträff på Rosenbad presenterade statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke satsningar i budgetpropositionen.

Löfven talade om vikten av en snabb etablering i samhället och att ta tillvara på flyktingarna som resurser i den svenska välfärden.

– Det är en utmaning nu, ja, men gör vi detta bra så är det ju självfallet en tillgång för vårt land, säger Löfven.

Kommuner får höjda ersättningar

Alla kommuner måste ta ansvar, men schablonersättningen ska höjas. I förslaget ska kommunerna få 125 000 kronor per nyanländ, från och med 1 januari 2016. Tidigare fick man 83 100 kronor. Samtidigt försvinner den prestationsbaserade ersättningen.

Ersättningen för asylsökande barns skolgång ska också höjas.

För att nyanlända snabbare ska få yrkesutbildning satsas på fler utbildningsplatser. Svenska för invandrare ska erbjudas redan i anläggningsboendena, från dag ett, och pengar avsätts för att även studieförbunden ska ha möjlighet att undervisa i svenska.

En större satsning görs på validering, för att bedöma kompetens och utländsk utbildning. Den normala tiden till jobb för nyanlända ska vara inom två år.

Regeringen vill satsa på kontakter i det civila samhället, genom till exempel familjekontakter. Hit läggs 50 miljoner och på idrotten 64 miljoner kronor.

– För att människor ska mötas, inte minst för att barn och unga ska komma in i det svenska samhället, säger Alice Bah Kuhnke.

”Sverige tillsammans”

Löfven bjöd också in till satsningen ”Sverige tillsammans”, som ska bli en nationell samling. Kommuner, arbetsgivare, fack, idrottsrörelsen, religiösa trossamfund med flera kommer att bjudas in till en stor konferens i nästa månad, säger Stefan Löfven i en intervju med Sveriges Radio.

– Jag vill samla Sverige nu, i det vi kallar ”Sverige tillsammans”. Det är en arena för att både manifestera det som redan görs, de goda insatserna, men också för att utveckla det, vad kan vi göra mer tillsammans.