Löfven träffade Merkel för att reformera Europas flyktingpolitik
Merkel är aktuell i Tyskland bland flyktingar. Deras situation diskuterades med Stefan Löfven idag. Foto: Sean Gallup /Getty Images)


Statsminister Stefan Löfven träffade på tisdagen Tysklands förbundskansler Angela Merkel i Berlin för att diskutera reformer i EU:s migrationspolitik. Löfven sade att båda var eniga om att ”alla länder måste ta sitt ansvar för de som är på flykt”.

En optimistisk Merkel sade på presskonferensen efter mötet att ”samtal och ömsesidig respekt” mellan medlemsländerna är vägen till rättvis fördelning i Europa.

Löfven påpekade att det rådde samstämmighet mellan honom och Merkel och att de vill skapa ett regelverk som måste efterlevas av medlemsländerna.

Merkel menade att det inte går att spå framtiden och när utsatta människor är i nöd då måste man lösa situationen.

Tyskland och Sverige kommer att föra frågan om flyktingpolitiken vidare.

Inför mötet med Merkel presenterade Löfven på måndagen ett tiopunktsprogram med reformer för EU:s flyktingpolitik, på en presskonferens i Rosenbad.

Statsministern meddelade då att han vill ha ett tvingande och permanent omfördelningssystem för EU:s medlemsländer vid katastrofer eftersom han anser att Europeiska rådets för tillfället frivilliga omfördelningssystem inte är tillräcklig.

Enligt Löfven slöts i februari en pakt mellan Sverige och Tyskland om att de tillsammans ska verka för att få fler EU-länder ta emot flyktingar.


Flyktingar i Tyskland- Foto: Carsten Koall /Getty Images)

Flyktingar i Tyskland- Foto: Carsten Koall /Getty Images)