Löfven presenterade sin regering
Stefan Löfven pratar med journalister torsdagen den 2 oktober 2014, strax efter att han hade blivit vald till Sveriges nye statsminister. (Foto: Jonas Ekstromer/AFP/Getty Images)


På fredagen presenterade Stefan Löfven ministrarna i den nya regeringen och vilken politik de kommer att föra de kommande fyra åren.

Klockan nio steg Sveriges nye statsminister Stefan Löfven upp i talarstolen och läste upp regeringsförklaringen i Riksdagen. 

– Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen, sade han inledningsvis i sitt tal, som sändes direkt av SVT.

Skol- och arbetsmarknadsreformer i fokus

Det första statsministern tog upp var reformer inom arbetsmarknad och skola. Bland annat ska taket i a-kassan höjas och man ska ta bort fas 3. För arbetslösa ungdomar ska en 90-dagarsgaranti införas. Målet är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Heltid ska vara normen på arbetsmarknaden och deltid en möjlighet, enligt regeringsförklaringen.

När det gäller skolan vill den nya regeringen göra gymnasiet obligatoriskt. Man vill också höja läraryrkets status och lärarnas kompetens.

Satsar på bostäder och infrastruktur 

Målet är att minst 250 000 nya bostäder ska ha byggts innan 2020. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Regeringen vill bygga ut järnvägen och lokaltrafik, samt införa en vägslitageavgift som ska finansiera utbyggnaden. Dessa satsningar är tänkta att stärka möjligheten att resa och arbeta i hela landet, sade Löfven.

Miljöfrågor i fokus

Regeringen vill införa en miljöbilsbonus och ersätta kärnkraften med förnyelsebar energi.

Sverige ska vara föregångare med en nationell lagstiftning mot farliga kemikalier. Avfallet ska minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen kommer att läggas hos kommunerna.

Jämställdhets- och vårdfrågor på agendan

Löfven kallar Sveriges nya regering för en feministisk regering. De kommer att verka för könskvotering till börsnoterade bolagsstyrelser och en tredje pappamånad. De vill också införa en samtyckeslag som ett komplement till våldtäktslagstiftningen.

Man vill höja taket i sjukförsäkringen och att det ska bli lättare att få vård för till exempel psykiskt sjuka och funktionshindrade. Äldreomsorgen behöver mer personal.

Regeringen vill också förhindra att företag inom välfärden ska kunna göra vinst på att skära ned på personal genom nya kvalitetslagar.

Underlätta för invandrare och motverka diskriminering

Löfven vill se att alla Sveriges kommuner tar emot flyktingar. Regeringen vill underlätta för nyanlända att hitta jobb, och avskaffar integrationsministerposten. 

Man kommer att prioritera bekämpning av hatbrott i samhället.

Samarbete över partigränserna

Stefan Löfven upprepar att han vill se ett bredare samarbete över parti- och blockgränser.

– Nu behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige, sade han.

Ministrarna är som följer:

Stefan Löfven (S) – statsminister
Åsa Romson (MP) – klimat- och miljöminister samt vice statsminister
Margot Wallström (S) – utrikesminister
Morgan Johansson (S) – justitieminister
Anders Ygeman (S) – inrikesminister
Isabella Lövin (MP) – biståndsminister
Peter Hultqvist (S) – försvarsminister
Annika Strandhäll (i dag ordförande i fackförbundet Vision) – socialförsäkringsminister
Gabriel Wikström (S) – folkhälsa-, sjukvård- och idrottsminister
Åsa Regnér (tidigare bland annat generalsekreterare för RFSU) – barn, äldre- och jämställdhetsminister
Kristina Persson (S) – strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Magdalena Andersson (S) – finansminister
Per Bolund (MP) – finansmarknads- och konsumentminister
Ardalan Shekarabi (S) – civilminister
Gustav Fridolin (MP) – utbildningsminister
Aida Hadzialic (S) – gymnasie- och kunskapslyftsminister
Helene Hellmark Knutsson (S) – högre utbildning- och forskningsminister
Ibrahim Baylan (S) – energiminister
Mikael Damberg (S) – närings- och innovationsminister
Mehmet Kaplan (S) – bostads- och stadsutvecklingsminister
Anna Johansson (S) – infrastrukturminister
Sven-Erik Bucht (S) – landsbygdsminister
Alice Bah Kuhnke (generaldirektör för Ungdomsstyrelsen) – kultur- och demokratiminister
Ylva Johansson (S) – arbetsmarknadsminister