LKAB:s försenade reningsverk testas i domstol


LKAB har efter lång fördröjning byggt ett nytt reningsverk till det giftiga pelletsverket i Svappavaara i Norrbotten. I slutet av augusti kommer det avgöras huruvida åtgärderna är tillräckliga, rapporterar SR.

LKAB skulle efter skarp miljökritik ha haft ett nytt reningsverk i bruk till gruvan senast 2007. Anläggningen släpper ut en mängd miljöskadliga ämnen såsom svaveldioxid och klor direkt i naturen.

Tidigare i år hotade EU-kommissionen Sverige med vite med över 100 000 kronor om dagen, tills dess att anläggningens utsläpp hamnat på godkända nivåer.

Nu har LKAB byggt en ny reningsanläggning, som beräknas vara igång någon gång under hösten.

”Vi drar ned våra rökgasutsläpp markant. På vissa parametrar handlar det om att minska utsläppen med upp till 90 procent”, sade LKAB:s tillförordnade miljöchef Linda Dahlström till SR.

LKAB:s försök att rena utsläppen från gruvan i Svappavaara kommer att prövas i Mark- och miljödomstolen i slutet av augusti.