Ljus förstärker rädsla hos möss


I en ny studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences har forskare undersökt ljusets effekt på rädsla och oro.

Biologer och psykologer har en generell förståelse om att ljus påverkar människors humör, beteende och fysiologi.

”Ljus spelar en viktig roll i att anpassa hjärtrytmen, dygnsrytm, sömn-/vakenhetscykel, matsmältning, hormoner, humör och andra processer i kroppen” uppger Brian Wiltgren, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

”I vår studie ville vi se hur det påverkar den inlärda rädslan.”

Forskare menar att möss, som är nattdjur, fruktar starkt ljus på ett sätt som liknar människors mörkrädsla.

I studien lärde forskarna mössen att associera en minutlång ton med en elektrisk stöt, genom att vid upprepade tillfällen ge dem stöten efter tonen.

Efter att associationen skapats stelnade mössen till varje gång tonen spelades. Under testerna utsatte forskarna mössen för ljus av olika styrka medan tonen spelades, och upptäckte att mössen stelnade till mer när ljuset var starkt.

”Vi visade att ljuset i sig självt inte nödvändigtvis framkallar rädsla, men att mer ljus ökar den inlärda rädslan”, sade Wiltgren. ”Det liknar hur en person lär sig att bli räddare i mörker.”

Översatt från engelska.