Ljunganvirus från gnagare kan orsaka fosterdöd hos människor
Sorkar är en av de smågnagare som sprider Ljugnanvirus. (Foto: Ljunganvirus.org)


Ny forskning från Karolinska Institutet stöder hypotesen att vilda smågnagare kan smitta människor. Doktoranden Annika Samsioe har undersökt femton fall av fosterdöd och konstaterat Ljunganvirussmitta i tio av dem.

Tidigare studier har visat visar att Ljunganvirus, i kombination med stress, kan orsaka svåra missbildningar och fosterdöd hos laboratoriedjur.

Upptäckten fick forskarna att gå vidare och undersöka en eventuell koppling mellan Ljunganvirus och oförklarlig spädbarnsdöd i slutet av graviditeten hos människa. Undersökningen visar att dödfödda foster följer den varierande förekomsten av gnagare i norra Sverige.

I södra Sverige, där antalet gnagare inte varierar, förekommer inte heller någon periodisk variation av antalet dödfödda foster. Forskarna fann Ljunganvirus i moderkaka eller hos spädbarn i flera fall av tidigare oförklarad fosterdöd.

Annika Samsioe, legitimerad barnmorska och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet har genomfört två studier där totalt femton fall av oförklarad fosterdöd under graviditetens vecka 28 eller senare har undersökts.

– Resultaten talar för att Ljunganviruset kan vara inblandat, säger Annika Samsioe, i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet (KI SÖS).

Forskarna upptäckte spår
av Ljunganvirus i moderkakan i fem av tio granskade fall i den första studien. I fyra av fallen hittades Ljunganvirus även i de dödfödda barnen. Hos en kontrollgrupp av 20 kvinnor med normala graviditeter var samtliga moderkakor smittfria. I en motsvarande uppföljande studie upptäckte forskarna Ljunganvirussmitta i moderkaka och/eller barn i samtliga av fem undersökta fall.

I sina studier har Annika Samsioe även kunnat visa att Ljunganvirus kan orsaka diabetes hos djur. Det är en ny diagnostisk teknik och ett samarbete med forskare i USA som ligger bakom resultaten i avhandlingen.

Ljunganviruset upptäcktes på 1990-talet och har isolerats i Europa och Amerika. Utbredningen antas vara global.

– Vilken roll Ljunganviruset spelar vid fosterdöd och olika sjukdomstillstånd är fortfarande till stora delar en olöst gåta. Vi hoppas nu på ökad internationell uppmärksamhet och intensifierad forskning i ämnet, säger Annika Samsioe.


Elektronmikroskopisk bild av Ljunganvirus. (Foto: Kjell-Olof Hedlund/Ljunganvirus.org)

Elektronmikroskopisk bild av Ljunganvirus. (Foto: Kjell-Olof Hedlund/Ljunganvirus.org)