Livsfarligt att vistas i brandområdet
Avspärrningsområdet runt branden markeras med rött streck, själva brandens utbredning med svart streck. (Foto: skärmdump av Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och ESRI:s karta.


Skogsbranden i Västmanland är under kontroll och det avspärrade området kan nu krympas, meddelar Länsstyrelsen i länet. Däremot får man inte gå in innanför avspärrningarna eftersom det är förenat med livsfara.

"Träd kan falla eftersom rötterna är avbrända. Det brinner under marken och avbränd mark ser ut att vara ofarlig, men asklagret är tunn som skare. Det är lätt att trampa igenom och hamna i ett glödhål," säger räddningstjänstens insatsledare Anders Edstam i ett pressmeddelande.

Det är nu främst glödbränder som finns kvar, men man är mycket försiktig. Flygförbudet kvarstår eftersom luftströmmar från rotorer skulle kunna få elden att blossa upp igen.

Man jobbar nu hårt för att boende i området ska kunna flytta hem igen. I och med att det avspärrade området nu har krympts kan ytterligare personer flytta hem. De kan även ta med sig sina djur. Utanför det avspärrade området kan man röra sig fritt, meddelar Länsstyrelsen.

Bortsett från länsväg 668 mellan Ängelsberg och Hästbäck är vägarna öppna igen, men på länsväg 256 melon Broarna och Hästbäck ligger hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen.