Livet i haven har minskat med hälften sedan 70-talet
Korallrev i Fiji. Enligt en rapport från Världsnaturfonden har överfiske och miljöförstöring allvarligt utarmat haven. Foto: Cat Halloway/WWF


På 40 år har antalet marina arter halverats, enligt en rapport från Världsnaturfonden (WWF). Överfiske och miljöförstöring anses vara orsakerna. Forskare varnar nu för utvecklingen om inget görs.

Rapporten visar att populationerna hos de marina arterna minskat med i snitt 49 procent sedan 70-talet. Tonfisken och makrillen har minskat med 74 procent, och en del fiskbestånd riskerar att utrotas helt. Samtidigt är fiskeflottorna 2-3 gånger större än vad som är hållbart.

Livsmiljöer som mangroveskogar, korallrev och sjögräsängar håller på att förstöras. Det förändrade klimatet gör att haven försuras och värms upp. När dessa miljöer mår dåligt får det till slut följdeffekter för oss människor.

— Om havens ekosystem kollapsar så får det enorma konsekvenser för vår möjlighet till livsmedelsförsörjning, fattigdomsbekämpning, arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, säger Åsa Ranung, enhetschef på WWF.

Håkan Wirtén på WWF menar dock att det finns lösningar, och man vet vad som behöver göras. Detta är något han hoppas att FN beaktar på toppmötet den 25-27 september, när världens stats- och regeringschefer samlas för att godkänna de nya hållbarhetsmålen.