Liv på jorden i ytterligare 1,75 miljarder år
Mosaik av runt 1 400 bilder av personer på jorden som vinkar mot Saturnus för att fira en milstolpe i NASA:s projekt att skicka en farkost till Saturnus den 19 juli 2013. (Foto: NASA/JPL-Caltech)


Livet kommer att blomstra på jorden i ytterligare 1,75 miljarder år, såvida inte en asteroid eller någon stor katastrof inträffar, enligt nya rön.

Forskare på University of East Anglia i Storbritannien säger att vår planet har mellan 1,75 miljarder och 3,25 miljarder år kvar att leva.

”Vi uppskattar att jorden kommer att upphöra att vara beboelig någon gång mellan 1,75 och 3,25 miljarder år från nu”, säger Andrew Rushby, doktorand på universitet. ”Förhållandena för människor och annat komplext liv kommer förstås att bli omöjliga mycket tidigare – och detta accelereras av antropogena klimatförändringar.”

Forskarna tillägger att intensiv värme från solen kommer att orsaka avdunstning från haven.

Han påpekar att jorden befinner sig i den beboeliga zonen, men att den inte kommer att stanna kvar där hela tiden.

”Tittar man tillbaka ungefär lika lång tid så vet vi att det fanns cellulärt liv på jorden. Vi hade insekter för 400 miljoner år sedan, dinosaurier för 300 miljoner år sedan och blommande växter för 130 miljoner år sedan. Anatomiskt moderna människor har bara funnits de senaste 200 000 åren – så man kan se att det tar riktigt lång tid för intelligent liv att utvecklas”, tillade han.

Rushby sade att hans team tittat på de nästan 1 000 planeterna som har identifierats utanför solsystemet. De utvärderade vissa av planeterna och använde dem som exempel.

”Intressant nog fanns det inte så många andra tillgängliga förutsägelser baserade enbart på den beboeliga zonen, och därför beslöt vi att arbeta fram en metod för detta. Andra vetenskapsmän har använt komplexa modeller för att göra beräkningar för enbart jorden, men dessa passar inte för att tillämpa på andra planeter, sade han. ”Vi jämförde jorden med åtta planeter, däribland Mars, som för närvarande befinner sig i sina beboeliga faser. Vi upptäckte att planeter som kretsar kring stjärnor med mindre massa tenderar att ha längre livstider med beboeliga zoner.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/297261-life-on-earth-1-75-billion-years-to-go-researchers-say/