Litteraturens villkor granskas
Historikern Tomas Lidman är en av fyra som kommer att utreda litteraturens roll i Sverige. (Foto: Håkan Henriksson)


Regeringen har tillsatt en litteraturutredning som bland annat ska kartlägga villkoren för kvalitetslitteraturen, och se över hur man på olika sätt kan främja läsandet i Sverige.

På torsdagen presenterade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på en pressträff den litteraturutredning som kommer att pågå i ett och ett halvt år. Bakgrunden till utredningen är att det har skett stora förändringar inom litteraturens område, inte minst när det gäller tekniken.

– Vi kan också se att skillnaderna mellan de grupper som läser mycket och de som läser mindre inte har minskat, utan istället har ökat.

Olika rapporter som inkommit visar på att läsförståelsen har försämrats bland unga, framförallt bland unga pojkar.

– Det här ser vi som ett stort problem, inte bara för att det är en stor glädje i att läsa. Det kan också bli ett demokratiskt problem på sikt, sade Lena Adelsohn Liljeroth.

Utredningen ska inte bara samla kunskap utan även konkret utmynna i ett antal förslag.

I kommittén ingår, tillsammans med ytterligare tre personer, historikern Tomas Lidman som tidigare arbetat på Stockholms universitetsbibliotek, riksbiblioteket och som riksantikvarie. Även Tomas Lidman var med på pressträffen.

– Jag är glad över att den här utredningen är av gammalt gott märke, en gedigen utredning som har fått förhållandevis gott om tid på sig. Den ska baseras på den kunskap som är uppbyggd och sedan ska vi utveckla och förädla den på olika sätt.

Han sade att kommittén bland annat ska komma med tankar och idéer kring det litterära systemets struktur och förutsättningar, frågor som rör bibliotekens roll, och titta på vilka effekter de statliga stödåtgärderna har på olika områden.

– Det är ju några år sedan vi gjorde någonting sist i Sverige. Det är nu 14 år sedan ”Boken i tiden” kom. Det är rimligt att man med en viss periodicitet tittar på de här frågorna och ser vad det är som har hänt och utvärdera.

Tomas Lidman anser att det är viktigt att återkommande belysa vilka effekter olika skeenden har haft på litteraturen, inte minst med tanke på den dramatiska tekniska utvecklingen.

– Jag själv bottnar ju i både arkiv, bibliotek, bokhandel och muséer och alla möjliga institutioner, så jag kan se att den tekniska utvecklingen har betytt oerhört mycket för det här. Vi får en möjlighet att se hur detta inverkar på kvalitetslitteratur, sade Lidman.