Liten Jordliknande planet upptäckt
Den lilla planeten benämns ” GJ 436T" och har fem gånger så stor massa som Jorden. (Foto: NTD News)


Spanska astronomer tillkännagav nyligen att de upptäckt den hittills minsta planeten utanför solsystemet. Planeten är belägen 30 ljusår från Jorden. Astronomerna har goda förhoppningar om att inom kort finna en tvillingplanet till Jorden med sin nya teknik.

Se exklusiv NTDTV-Video genom att klicka här.

Deras nya teknik har gjort det möjligt för dem att upptäcka planeter som är mycket mindre än de jättar av gas som tidigare var de enda typerna av planeter som forskarna kunna detektera utanför solsystemet.

Denna nya planet är likt Jorden en liten boll av sten, snarare än den roterande massa av gaser som formar de planeter som hittills upptäckts.

Astronomerna hoppas med den här nya metoden kunna identifiera planeter som liknar Jorden.

Denna steniga planet benämns ”GJ 436T” och har fem gånger så stor massa som Jorden, vilket gör den till den minsta hittills upptäckta planeten utanför solsystemet. Den är belägen 30 ljusår från Jorden nära stjärnbilden Lejonet.

GJ 436T upptäcktes av spanska astronomer under ledning av Ignasi Ribas. Deras metod går ut på att analysera avvikelser i andra stora planeters omloppsbanor.

– I detta fall använder vi inte störningar av en stjärna utan störningar på andra planeter som redan var kända i systemet, förklarar astronomen Ignasi Ribas. Den här planeten har en excentrisk omloppsbana, en elliptisk omloppsbana istället för cirkulär, vilket är förvånande.


Den spanske astronomen Ignasi Ribas deltog i teamet som lokaliserade planeten. (Foto: NTD News)

Den spanske astronomen Ignasi Ribas deltog i teamet som lokaliserade planeten. (Foto: NTD News)

Ribas har goda förhoppningar om att hitta fler planeter liknande Jorden med den här nya tekniken.

– Det här är ett steg en den riktningen, i att finna fler och fler objekt liknande Jorden, sade Ribas till en reporter från NTD. Förmodligen kommer vi i en nära framtid, mindre än två decennier, att ha upptäckt den första tvillingplaneten till Jorden.

Ribas säger att den nya planeten är obeboelig på grund av det stora avståndet till dess stjärna. Uppenbarligen måste en planet för att kunna hysa liv ha en massa liknande Jordens och en liknande omloppsbana från sin stjärna som den Jorden har från solen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-11/69003.html


Planeten (i den gula cirkeln) är belägen nära stjärnbilden Lejonet. (Foto: NTD News)

Planeten (i den gula cirkeln) är belägen nära stjärnbilden Lejonet. (Foto: NTD News)