Lissabonfördraget förkastas av irländarna
Irlands premiärminister Brian Cowen sade den 13 juni 2008 på presskonferensen i Dublin att förkastandet av det nya fördraget är en ”betydande besvikelse och potentiell motgång för EU”. (Foto: AFP/Peter Muhly)


Irländarna förkastade på fredagen det nya EU-fördrag som skulle effektivisera det fortsatta reformarbetet i Europa och förstärka unionen som en politisk kraft i världen.

Resultatet av folkomröstningen blev 46,6 procent för och 54,3 procent emot. Valdeltagandet var knappt 61 procent. Besvikelsen bland europaparlamentarikerna var stor.

– Resultatet skapar stor osäkerhet och en svår situation. Det finns ingen snabb åtgärd, sade Irlands premiärminister Brian Cowen i ett officiellt gensvar till utslaget.

Cowen sade att den irländska regeringen respekterar ”folkets utslag”, men förkastandet är en ”motgång till många års arbete” inom EU.

EU-kommissionens president José Manuel Barroso meddelade att medlemsstaterna ”behöver utvärdera vad resultatet innebär för processen”. Frågan tas upp när regeringscheferna på det europeiska rådet träffas på torsdag nästa vecka i Bryssel.

– Vi får inte dra förhastade slutsatser. Unionen har varit i denna situation förut och varje gång har man funnit en väg framåt, sade Cowen.

Det nya EU-fördraget som skulle träda i kraft den 1 januari 2009 innebär att Europaparlamentet tillsammans med det Europeiska rådet har ansvaret att inrätta gemensamma regler och lagar för medlemsstaterna. EU får även en utrikesminister.

EU har, som det är idag, kritiserats för att vara ineffektivt, byråkratiskt och splittrat. Dessutom saknas det samordning i utrikespolitiska ställningstaganden inom handel, försvar, fredsbevarande uppdrag, bistånd, migration och terrorism.

Läs mera:

EU tecknar historiskt fördrag

EU-fördrag ska sätta fart på reformer

Merkel lyckades med nya EU-fördraget

Epoch Times logo

Copyright © 2017