Leksaksliknande tändare stoppade


Tullverket har stoppat ett parti med tändare som ser ut som elgitarrer med blinkande ljus. Ingripandet skedde i samverkan med Konsumentverket och avsikten var att förhindra produkten att nå den svenska marknaden.

– Tack vare att vi snabbt kunde förmedla information mellan de två myndigheterna förhindrade vi att dessa farliga tändare kom i händerna på barn med risk för svåra skador, säger Yvonne Hilner, nationell specialist på Tullverket, i ett pressmeddelande.

Det var när Tullverket undersökte ett parti varor som de leksaksliknande tändarna hittades. De ser ut som elgitarrer med blinkande ljus.

Sedan drygt ett år tillbaka är det förbjudet att släppa ut, sälja eller på annat sätt tillhandahålla icke barnsäkra tändare till konsumenterna inom EU. Konsumentverket kontrollerar att reglerna följs och Tullverket gör kontroller vid import. Björn Smith, jurist på Konsumentverket, ser helst att tändarna förstörs. Han anser att risken annars är stor att tändarna i annat fall kommer ut på den europeiska marknaden.

När Konsumentverket var klar med sin utredning förbjöds näringsidkaren att släppa ut tändarna på den svenska marknaden. Bryts förbudet får företaget böta 400 000 kronor. Tändarna kommer antingen att förstöras eller att återexporteras till ursprungslandet.

Fakta

  • Den 23 januari i år fattades ett beslut om en gemensam samverkansmodell mellan de 17 myndigheter som arbetar med marknadskontroll och Tullverket.
  • Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrens.
  • I Sverige ligger ansvaret för marknadskontrollen på de sektorsmyndigheter som har tillsyns- och föreskriftsansvar för olika produktområden.
  • SWEDAC är ansvarig myndighet för samordning av marknadskontrollen i Sverige. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet där representanter från alla berörda myndigheter ingår.